Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Förderverein Fahrradmuseum Arnschwang e.V. 
  • Podpůrný spolek Muzea jízdních kol Arnschwang e.V. 
  •  
  • Dorfplatz 1 
  • 93473 Arnschwang 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Förderverein Fahrradmuseum Arnschwang e.V.

Die Wirtshöhe Arnschwang, ein Anwesen aus dem Jahre 1845, welches aus vier Gebäuden besteht, ist ein sehr geschichtsträchtiges Objekt. Nicht nur die Unterkellerung (Schrazllöcher) aus dem 15. Jahrhundert ist sehr interessant, sondern auch die ehemalige Pferdewechselstation.
Diese Rossumspannstation wurde in Zeiten des Salzhandels genutzt, um die erschöpften Pferde auf dem Weg von Regensburg nach Pilsen gegen ausgeruhte Pferde auzuwechseln. 

Dieses geschichtsträchtige Objekt wird derzeit vom Förderverein Fahrradmuseum Arnschwang e.V. zu einem Fahrradmuseum umgebaut und im Sommer 2014 eröffnet. 

Das EU-gefördertes Fahrradmuseum mit einer Grundfläche von über 1050qm wird die Geschichte und die Entwicklung des Fahrrades aufzeigen, mit Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert.

Es werden bestehende Fahrradsammlungen zusammengetragen und präsentiert. Außerdem wird eine Lehrwerkstatt für Schüler eingerichtet. Darüber hinaus werden - auch grenzüberschreitende - Radexkursionen für alle Altersgruppen und Familien angeboten werden.

Die idyllische 2000 Einwohner- Gemeinde Arnschwang liegt in einer der beliebtesten Urlaubsgegenden in Deutschland, ideal am Fernradweg Regensburg – Prag und drei Kilometer zur Grenzstadt Furth im Wald. 

Der Aufbau des Fahrradmuseums wird aus Mitteln des Ziel 3 Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit des Freistaates Bayern und der Tschechischen Republik vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie gefördert. Des weiteren aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung, der Landesstelle für Nichtstaatliche Museen, dem Landkreis Cham und dem Bezirk Oberpfalz. 

Partner vom Förderverein Fahrradmuseum e.V. sind: Fratnišek Babycký, Fahrradsammlung Luhov, Jan und Eva Barnová, František Strait, Triathlon Klub Klatovy.   

Podpůrný spolek Muzea jízdních kol Arnschwang e.V.

Wirtshöhe Arnschwang, usedlost z roku 1845, která sestává ze čtyř budov, je objekt, naplněný historií. Nejen podsklepení (Schrazllöcher) z 15.století je velmi zajímavé, nýbrž také bývalá stanice výměny koní. Tato stanice pro přepřahání koní byla používána v dobách obchodu se solí, aby vyčerpané koně na cestě z Řezna do Plzně mohly být vyměněny za koně odpočaté.

Tento historický objekt je v současné době přestavován Podpůrným spolkem Muzea jízdních kol Arnschwang e.V. na  muzeum jízdních kol a bude otevřen v létě 2014.

Muzeum jízdních kol o základní ploše přes 1050 m2, dotováno ze strany EU, ukáže historii a vývoj jízdního kola, se zaměřením na 20. století.

Stávající sbírky jízdních kol tam budou soustředěny a prezentovány. Kromě toho bude zařízena učební dílna pro žáky a budou nabízeny exkurze na kolech - i přeshraniční - pro všechny věkové skupiny a rodiny.

Idylická obec Arnschwang s 2000 obyvateli leží v nejoblíbenější rekreační oblasti Německa, ideálně na dálkové cyklistické trase Řezno - Praha a tři kilometry od hraničního města Furth im Wald.

Výstavba muzea jízdních kol je dotována z prostředků programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci Svobodného státu Bavorska a České republiky Bavorským ministerstvem pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie. Dále též z prostředků Bavorské zemské nadace, Zemského pracoviště pro nestátní muzea, okresu Cham a kraje Horní Falc. 

Partnery podpůrného spolku Muzea jízdních kol e.V. jsou: Fratnišek Babycký, Sbírka jízdních kol Luhov, Jan a Eva Barnová, František Strait, Triathlon Klub Klatovy.   
Rendert Time: 0,258 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB