Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fotoclub Český Krumlov 
  • Fotoklub Český Krumlov 
  •  
  • Chvalšinská 231 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Fotoclub Český Krumlov

Der Fotoklub ist eine Gruppe von Fotografieliebhabern in der Stadt Český Krumlov und ihrer Umgebung. Die Tätigkeit des Fotoklubs schließt an die Traditionen vergangener vier Jahrzehnte an. Zu den Klubtreffen kommen einige Mitglieder aus einer Entfernung von bis zu 30 km. Die ca. 15 Mitglieder treffen sich jeden zweiten Dienstag nach 17 Uhr im Umkleideraum des Stadttheaters in Český Krumlov. Die Tätigkeit des Fotoklubs wird von eigenen Mitteln der Mitglieder und von den Sponsorbeiträgen der Firma Tabák - Zeitungen finanziert. Informelle Klubtreffen zu den Fotografien werden vom ganzjährigen Vieretappen-Klubwettbewerb um den Meister des Fotoklubs, von der Ausstellungstätigkeit in der Minigalerie im Laubengang, der Teilnahme am gesamtstaatlichen Klubwettbewerb - Kartenkreis Nekázanka, und von weiteren individuellen sowie gemeinsamen Ausstellungen und Aktionen ergänzt.

Weiter pflegt der Fotoklub Kontakte mit den Kollegen in polnischen und österreichischen Fotoklubs. In letzter Zeit wurde der Zugang von jungen Mitgliedern sehr begrüßt. Der Fotoklub wird nicht älter und junge Autoren erwerben ihre ersten Siege bei den Wettbewerben und beginnen auszustellen. Die Minigalerie ist im Laubengang des Rathauses von Český Krumlov an der Ecke des Stadtplatzes náměstí Svornosti und der Straße Radniční zu finden. Der Ausstellungsjahresplan des Fotoklubs Český Krumlov wird mit ein Jahr im voraus aufgestellt und der Fotoklub bemüht sich vor allem darum, neue Werke seiner Mitglieder vorzustellen.

Fotoklub Český Krumlov

Fotoklub je kolektivem milovníků fotografie z Českého Krumlova a jeho okolí. Činnost fotoklubu navazuje na tradice uplynulých čtyř desetiletí. Na klubové schůzky jezdí někteří členové ze vzdálenosti až 30 km. Stávajících cca 15 členů se schází každé sudé úterý po 17. hodině v šatně Městského divadla v Českém Krumlově. Činnost fotoklubu je hrazena z vlastních prostředků členů a ze sponzorských příspěvků firmy Tabák - noviny paní Benedové a paní Bártové. Neformální klubová setkání nad fotografiemi jsou doplněna celoroční čtyřetapovou klubovou soutěží O mistra fotoklubu, výstavní činností v Minigalerii v podloubí, účastí v celostátní klubové soutěži - Mapovém okruhu Nekázanka a dalšími individuálními i společnými výstavami a akcemi.

Dále udržuje fotoklub kontakty s kolegy z polského a rakouských fotoklubů. V poslední době je největší radostí příchod mladých členů. Fotoklub nestárne a mladí autoři získávají svá první vítězství na soutěžích, začínají vystavovat. Minigalerii naleznete v podloubí Českokrumlovské radnice na rohu náměstí Svornosti a ulice Radniční. Roční plán výstav Fotoklubu Český Krumlov je tvořen s ročním předstihem a fotoklub se především snaží představit nová díla svých členů.
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB