Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fotoclub KAMFO Blatná 
  • Fotoklub KAMFO Blatná 
  •  
  • Fügnerova 263 
  • 388 01 Blatná 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Fotoclub KAMFO Blatná

Die Fotofreunde aus Blatná und Umgebung haben bereits 1956 einen Fotozirkel gegründet. Damals noch unter dem ehemaligen Städtischen Kulturzentrum. Nach dem Niedergang des damaligen Trägers entstand 1991 eine registrierte und eigenständige Bürgervereinigung. Die Anzahl der Mitglieder war in der Vergangenheit sehr unterschiedlich. In den letzten Jahren gehören dem Verein insgesamt 13 unterschiedlich aktive Mitglieder an. Die Tätigkeit des Fotoclubs leitet ein fünfköpfiger Ausschuss. Der Fotoclub trifft sich 2-mal im Monat in den Clubräumlichkeiten in der Straße Spálená.

Zu den Hauptaktivitäten des Fotoclubs gehört die Organisation des landesweiten Fotografiewettbewerbs für Fotoclubs in der Tschechischen Republik: Blatenská růže (Blatner Rose). Dieser Wettbewerb gehört in den letzten Jahren zu den qualitativsten in der Tschechischen Republik. Eine weitere gemeinsame Tätigkeit ist die Veranstaltung von Clubausstellungen, Fotoclubtreffen und Fotografieseminaren. Jährlich veranstaltet der Fotoclub mindestens eine Ausstellung in Blatná. Die einzelnen Mitglieder des Fotoclubs stellen ihre Werke regelmäßig im STS-Internat aus.

Fotoklub KAMFO Blatná

Zájemci o fotografování z Blatné a okolí si založili fotokroužek již v roce 1956. Tehdy byl organizován při bývalém městském kulturním středisku. Po zániku tehdejšího zřizovatele vznikl v roce 1991 registrovaný samostatný spolek fungující jako občanské sdružení zájemců o výtvarnou fotografii. Počet členů v minulosti byl velmi různý. V posledních letech má spolek celkem 13 různě aktivních členů. Činnost fotoklubu řídí pětičlenný výbor. Fotoklub se schází 2x do měsíce v klubovně ve Spálené ulici.

Mezi hlavní činnosti fotoklubu patří organizace celostátní fotografické soutěže pro fotokluby v ČR: mapový okruh – Blatenská růže. Tato soutěž v posledních letech patří k jedné z nejkvalitnějších v ČR. Další společnou činností je pořádání klubových výstav, setkání zástupců fotoklubů a fotografické semináře. Každoročně fotoklub uspořádá minimálně jednu výstavu v Blatné. Jednotliví členové fotoklubu své práce pravidelně vystavují v internátě STS.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB