Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Akademie Ostbayern - Böhmen e.V. 
  • Akademie Východní Bavorsko - Čechy, reg. spolek 
  •  
  • Schrannenplatz 1 
  • 92431 Neunburg vorm Wald 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Akademie Ostbayern - Böhmen e.V.

Die Akademie ist eine Bildungseinrichtung, die die gesamte Öffentlichkeit anspricht, besonders die Jugend. Sie vermittelt Informationen, damit ein Bewusstsein entwickelt werden kann für Themen, die im Natur- und Kulturraum entlang der bayerisch-böhmischen Grenze bedeutsam sind.  

Schwerpunkte sind dabei:  
Der Mensch und sein Gestalten,  Phänomene im Naturraum, Wirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart sowie Zukunftsperspektiven der Region beiderseits der Grenze.   

Die Akademie kooperiert mit Hochschulen, kommunalen Gebietskörperschaften, Schulen, Vereinen und regionalen Institutionen.  Sie achtet dabei besonders auf grenzüberschreitende Aktivitäten und das Zusammenwirken mit Partnern in Böhmen.

Akademie Východní Bavorsko - Čechy, reg. spolek

Akademie Východní Bavorsko – Čechy je mimouniverzitní vzdělávací institucí. Jejím hlavním cílem je seznamovat veřejnost s významnými geotopy, biotopy a památkami z dějin techniky a dějin hospodářství. 

Akademie podporuje vědu a výzkum, vzdělávání a odbornou výchovu, zkoumá možnosti zahraniční spolupráce, propojuje vzdělávací centra a různé instituce v Bavorsku a Čechách. Patří k nim Univerzita Regensburg, spolek Regioskop v Českých Budějovicích a Svaz obcí Blatná.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB