Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vereinigung juristischer Personen Prácheňsko 
  • Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko 
  •  
  • Mírové Náměstí 1 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Vereinigung juristischer Personen Prácheňsko

Der Interessenverband juristischer Personen Prácheňsko mit Sitz in Hozažďovice wurde im Jahr 2001 gegründet.

Die konstituierende Gründungsversammlung fand am 25. Juni 2001 in Horažďovice statt. Daran nahmen Vertreter der Stadt Horažďovice, der Gemeinde Oselce, der Gemeinde Chanovice, der Vereinigung der Gemeinden Slavník und der GmbH AgAkcent Klatovy teil. Dem Gründervertrag sind außerdem die Gemeinden Velký Bor, Svéradice und die Firma Lyckeby Amylex, a.s., Horažďovice beigetreten. Auf der ersten Versammlung des Interessenverbands juristischer Personen Prácheňsko wurde die Satzung verabschiedet und die Eintragung des Verbandes beantragt, die am 25. Juli 2001 beim Okresní úřad Klatovy (Landratsamt Klatovy) erfolgte.

Ziel der Gründung des Interessenverbands Prácheňsko ist es, Regionalentwicklungskonzept für die Region in Einklang mit den Entwicklungsprogrammen der Tschechischen Republik zu schaffen. Die Entwicklungen zwischen den Selbstverwaltungen und den Instituionen, die auf dem Gebiet der Regionalentwicklung tätig sind, vor allem der Staatsverwaltung, sollen koordiniert werden. Bürger und Institutionen sollen verstärkt über die Bedeutung der Region informiert werden. Der Interessenverband unterstützt Veranstaltungen und Projekte von allgemeiner Bedeutung, bearbeitet Entwürfe für Entwicklungsprojekte nach den Anforderungen und Bedürfnissen der Mitglieder. Weitere Aufgaben sind die Erstellung von Publikationen und die Durchführung von Pressearbeit, die Vermittlung von Kontakten, Beziehungen und Verbindungen innerhalb und außerhalb der Region, Marketing und Präsentation der Region bei internationalen und regionalen Touristikmessen sowie die Vertretung der Mitglieder bei Verhandlungen über gemeinsame Angelegenheiten mit Dritten.

Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko

Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko se sídlem v Horažďovicích bylo založeno v roce 2001.

Ustavující jednání zakladatelů se konalo 25. června 2001 v Horažďovicích za přítomnosti zástupců Města Horažďovice, Obce Oselce, Obce Chanovice, Sdružení obcí Slavník a společnosti s ručením omezeným AgAkcent Klatovy. K zakladatelské smlouvě přistoupily dále Obec Velký Bor, Obec Svéradice a firma Lyckeby Amylex, a.s., Horažďovice. První schůzka Prácheňsko, z.s.p.o., schválila stanovy a zažádala o registraci sdružení, ke kterému došlo dne 25. července 2001 u Okresního úřadu v Klatovech.

Cílem založení zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko je v místě regionu vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky; koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní správou; vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu; podpora akcím a projektům obecného významu; zpracování návrhů rozvojových projektů dle požadavků a potřeb členů; realizace publikační a propagační činnosti; zprostředkování kontaktů, vztahů a vazeb v rámci regionu i mimo něj; propagace a prezentace regionu na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu; zastupování členů sdružení v jednání o společných věcech s třetími osobami.
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB