Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Waldverein Sektion Lam e.V. 
  • Spolek Bavorského lesa, pobočka Lam 
  •  
  • Gingelmuehler Weg 1 
  • 93462 Lam 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Waldverein Sektion Lam e.V.

Die Waldvereinssektion Lam e.V. wurde im Februar 1884 gegründet und ist ein Verein für Kultur, Heimat- und Volkstumspflege, Naturschutz, Landschaftspflege und Wandern im Bayerischen Wald. Seine Ziele waren früher die Erschließung des Bayerischen Waldes als Wander- und Urlaubsgebiet, die Schaffung eines dichten Wanderwegenetzes mit Anbindung an den Böhmerwald sowie die Errichtung von Schutzhäusern.
Heute sieht man die Hauptaufgabe in der Erhaltung und Pflege des vereinseigenem Osserschutzhauses. Die Waldvereinssektion Lam e.V., in deren Eigentum das Osserschutz ist, hat mit ca. 260 Mitgliedern in den letzten 10 Jahren rund 300.000,00 Euro für den Erhalt und die Modernisierung des Osserschutzhauses aufgewendet. Das Osserschutzhaus ist uns lieb, aber teuer. Mit Hilfe der EU-Strukturfördermittel (Euregio - Interreg) konnte in den letzten sechs Jahren durch eine 50prozentige Förderung moderne, wegweisende, technische Ver- und Entsorgungsanlagen geschaffen werden. Ohne diese EU-Mittel wären viele dringend notwendige Erhaltungsmaßnahmen nicht denkbar gewesen. Wenn auch Sie Liebe zur Natur, Kultur und Brauchtum haben, dann werden Sie Mitglied in der Waldvereinssektion Lam e.V. und helfen Sie mit! Der Jahresbeitrag beträgt 15,00 Euro. Mitglieder erhalten vierteljährlich die Vereinszeitschrift "Der Bayerwald".

Spolek Bavorského lesa, pobočka Lam

Spolek Bavorského lesa, pobočka Lam byl založen v únoru 1884 a je sdružením pro péči o kulturu, domovinu, přírodu, krajinu a putování v Bavorském lese. Cíle sdružení byly dříve zpřístupnění Bavorského lesa jako turistického a dovolenkového cíle, vytvoření husté sítě stezek s propojením na Šumavu, stejně jako vybudování boud a stanovišť.
Dnes je hlavní úloha spatřována v zachování a péči o boudu na Ostrém - Osserschutzhaus, která spolku patří. Spolek Bavorského lesa Lam, v jehož vlastnictví je Osserschutzhaus, s jeho asi 260 členy, vydal za posledních 10 let kolem 300 tisíc Eur za zachování a modernizaci boudy na Ostrém. "Osserschutzhaus je nám milý, ale drahý." Za pomoci 50% dotační podpory z Evropské Unie (Euregio - Interreg) mohlo být v posledních šesti letech vytvořeno moderní, ukázkové, technické zásobovací a zároveň "zpracovávající" zařízení. Bez této pomoci z evropských dotací by nemohla být řada opatření pro zachování budovy vůbec myslitelná. Pokud máte i Vy vztah k přírodě, kultuře a tradicím, staňte se členem Spolku Bavorského lesa Lam a pomáhejte s námi! Roční příspěvek je 15,00 Euro. Čelenové obdrží čtvrtletník spolku "Bayerwald" ("Bavorský les")
Rendert Time: 0,211 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB