Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Weidener Max-Reger-Tage 
  • Weidenské dny Maxe Regera 
  •  
  • Altes Rathaus, Oberer Markt 1 
  • 92637 Weiden 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Weidener Max-Reger-Tage

Die Weidener Max-Reger-Tage sind ein Musikfestival in der nördlichen Oberpfalz mit Zentrum in der Max-Reger-Stadt Weiden. Im Zeitraum September/Oktober pflegen sie mit jährlich wecheselndem Motto-Schwerpunkt die Musik des in Weiden und der Oberpfalz an der Schwelle zum 20. Jahrhundert aufgewachsenen Komponisten Max Reger, der hier wichtige Werke geschaffen hat, im Kontext mit der Musik seiner Zeitgenossen.

Weidenské dny Maxe Regera

Weidenské dny Maxe Regera jsou hudebním festivalem na severu Horní Falce s centrem ve městě Maxe Regera Weidenu. Na přelomu září a října pečují  každý rok pod jiným mottem o hudbu skladatele Maxe Regera v kontextu jeho současníků, který ve Weidenu a Horním Falcku na prahu 20. století vyrůstal a který zde vytvořil svá důležitá díla.
Rendert Time: 0,220 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB