Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunst- und Veranstaltungsagentur Abel 
  • Umělecká agentura Abel 
  •  
  • Stadtrodská 1484 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kunst- und Veranstaltungsagentur Abel

Die Kunstagentur Abel gestaltet und realisiert Kulturprogramme für Städte, Gemeinden, Gesellschaften, Firmen und Ausstellungsareale in der Tschechischen Republik nach deren Anforderungen und finanziellen Möglichkeiten. Wir veranstalten z.B. thematische Stadt-oder Gemeindefeste, Tage der offenen Türen, Ferienpartys der Firmen und Gesellschaften, Weihnachtsfeiern mit Kulturprogrammen. Im Falle der Interesse besorgen wir auch alles Nötige - Party-Zelte, Betonung, Moderatoren, Bühnen, inkl. Künstler. Die Agentur verfügt über ihr eigenes Programm für Kinder und Jugendliche mit dem Titel "Party Show", das wir seit mehreren Jahren für unsere Klienten realisieren. Unser nächstes Programm heißt "Unterhaltungsprogramm für alle - nicht nur im Stil von Spielen ohne Grenzen" mit der Orientierung auf Automobilismus. Dieses ganztägiges Wettbewerbsprogramm realisieren wir in Ausstellungsarealen im Rahmen von Autoausstellungen auch in den Städten der Tschechischen Republik. Ein anderes ähnliches Programm veranstalten wir zum Thema Bierfest.

Umělecká agentura Abel

Umělecká agentura Abel vytváří a realizuje kulturní programy pro města, obce, společnosti, firmy a výstaviště v ČR dle jejich požadavků a finančních možností. Pořádáme např.: tématické oslavy měst a obcí, dny otevřených dveří, prázdninové párty firem a společností, vánoční večírky s kulturními programy. V případě zájmu zajistíme též zázemí - párty stanů, ozvučení, moderování, pódia, včetně umělců. Agentura disponuje vlastním programem pro děti a mládež s názvem "Párty show", které již několik let realizujeme pro naše klienty. Další z našich programů se jmenuje "Zábavný program pro všechny - nejen ve stylu Her bez hranic" se zaměřením k automobilismu. Tento celodenní soutěžní program realizujeme na výstavištích v rámci auto výstav také ve městech ČR. Další podobný program realizujeme na téma pivní oslavy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,231 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB