Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Regensburger Stadtzeitung 
  • Řeznovské městské noviny 
  •  
  • Margaretenstr. 8 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Regensburger Stadtzeitung

Seit nunmehr 20 Jahren dominiert die monatlich erscheinende „Die Regensburger Stadtzeitung“ im Verbreitungsgebiet Stadt und Region Regensburg das hart umkämpfte Marktsegment der regionalen Programm- und Lifestyle-Publikationen.

Die straffe Distribution sorgt dafür, dass die Leser an weit über 700 Verteilstellen praktisch ohne Streuverluste erreicht werden. Mit 33500 kostenlos verteilten Exemplaren (Auflage ist IVW geprüft) ist die RSZ Ostbayerns größtes Stadtmagazin. Es versorgt die Leser pfiffig und unterhaltsam mit aktuellen Themen, Tipps und Informationen über Veranstaltungen, Szene, Trend, Lifestyle, Stadtleben, Kultur und Politik. Die RSZ-Rubrik „In & Out“ setzt in Regensburg seit Jahren polemische Akzente, die „PEEPle-Seiten“ sind das „Who is Who“ der regionalen Society und prägen sich nachhaltig in die Köpfe der Leser.

Die RSZ engagiert sich beim Regensburger Bürgerfest, beim Regensburger Presseball, der als das gesellschaftliche Topp-Ereignis der Saison gilt, beim Regensburger Kneipenshuffle und präsentiert sämtliche Veranstaltungen des kultigen Party-Projekts „Halle 1“ im Westhafen. Darüber hinaus erscheinen als Print-Ergänzungsprodukte das „Uni-Spezial“ Hochschulmagazin, die äußerst beliebten Bürgerfest- bzw. Brückenfest-Magazine und weitere Sonderpublikationen aus dem Bereich „Party“.

Řeznovské městské noviny

"Řeznovské městské noviny", které vycházejí každý měsíc na území města a regionu Řezno, již 20 let dominují tržnímu segmentu regionálních programových publikací a publikací o životním stylu, ve kterém je veden silný konkurenční booj.

Velmi krátká a přímá cesta distribuce se stará o to, aby bylo ve více než 700 prodejných místech prakticky bez ztraty rozptylem dosaženo čtenáře. S 33.500-ti zadarmo rozdelenými exempláři (náklad je kontrolován IVW, t.j. Informační společnost k zajišťování distribuce nositelů reklam) jsou Řeznovské městské noviny největším městským magazínem Východního Bavorska. Chytře a zábavně zásobují čtenáře aktuálními tématy, typy a informacemi o kulturních akcích, scéně, trendech, životnímu stylu, životě ve městě, kultuře a politice. Rubrika "In 6 Out" klade již mnoho let v Řeznu důraz na polemiku, "PEEPle- stránky" jsou obdobou knihy "Kdo je kdo" regionální společnosti a zarývají se natrvalo do podvědomí čtenářů.

Řeznovské městské noviny se angažují pži Řeznovské občanské slavnosti, při Řeznovském bále tisku, který je považován za vrcholnou společenskou událost sezóny, při Řeznovském tahu po hospodách (Kneipenshuffle) a prezentuje veškeré kulturní akce kultovního party-projektu "Hala 1" v Západním přístavu. Kromě toho vychází jako tištěné doplňkové produkty "Uni-speciál", vysokoškolský magazín, velice oblíbené magazíny Občanských slavností popř. Mostních slavností a další zvláštní publikace z oblasti "party".
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB