Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pfadfinderzentrum Tajfun Tachov 
  • Skautské středisko Tajfun Tachov 
  •  
  • Sokolovská 1400 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Pfadfinderzentrum Tajfun Tachov

Das Pfadfinderzentrum trägt seit 1994 den Namen Tajfun, aber seine Geschichte reicht bis in die Jahre vor dem II. Weltkrieg zurück. Zum letzten Mal wurde die Tätigkeit der Pfadfinder in Tachov Ende des Jahres 1989 wiederbelebt. Das Pfadfinderzentrum Tajfun in Tachov besteht aus zwei Gruppen. Scouting ist für Kinder und Jugendliche bestimmt, die immer wieder etwas Neues lernen und sich weiter entwickeln wollen. Der Klub legt mit seiner Tätigkeit einen besonderen Schwerpunkt auf die Werterziehung der Kinder und Jugendlichen und bezieht gleichzeitig ihre spezifischen Interessen mit ein.

Skautské středisko Tajfun Tachov

Tachovské skautské středisko má ve svém názvu Tajfun od roku 1994, ale samotná historie skautského střediska sahá až před druhou světovou válku. Naposledy byla činnost Junáka v Tachově obnovena na konci roku 1989. Skautské středisko Tajfun provozuje v Tachově 2 oddíly. Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB