Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Panorama - Volksbildungs- und Kulturverein 
  • Občanské sdružení Panoráma 
  •  
  • Chanovice 1 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Panorama - Volksbildungs- und Kulturverein

Der Volksbildungs- und Kulturverein "Panorama" wirkt im Land an der Grenze von Süd- und Westböhmen, konkret in der Region, die durch die Städte Nepomuk, Blatná und Horažďovice begrenzt wird. Der Verein ist ein freiwilliger Bürgerverein, seine Aufgabengebiete sind: - Herausgabe der Zeitung Panoráma, - Veranstaltung des Kultursommers im Schloss Chanovice, - Veranstaltung eines fotografischen Wettbewerb "Gemeinde und ihre Leute", - kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, die die Region bekannt machen sollen und die die Beziehungen der Bürgern untereinander festigen, - Unterstützung örtlichen künstlerischen Aktivitäten, Mithilfe in den Bibliotheken und bei der Erstellung der Gemeindechroniken, - Zusammenarbeit mit Gemeinden bei der Realisierung vom "Programm zum Wiederaufbau des Landes", - Zusammenarbeit bei der Renovierung von Kulturdenkmälern und beim Umweltschutz im Gebiet, - Unterstützung der Freizeitgestaltung der Jugendlichen, - Veranstaltung von Fachvorträgen, thematischen Ausflügen und Semi- naren zum Austausch und Gewinn von neuen Erfahrungen im Gebiet des Wirkungsbereiches.

Občanské sdružení Panoráma

PANORÁMA – Občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních Čech je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je osvětová a kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém území, ohraničeném městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. Činnost: - vydávání novin Panoráma, - pořádání akce Kulturní léto na zámku v Chanovicích, - pořádání fotografické soutěže Obec a její lidé, - pořádá kulturních a společenských akcí zaměřených na propagaci zájmového území a směřující ke zpevnění vazeb mezi občany, - podporuje místní umělecké aktivity, činnost knihoven a obecních kronikářů, - spolupracuje s obcemi při realizaci "Programu obnovy venkova", - spolupracuje při obnově kulturních památek a ochraně životního prostředí v zájmovém území, - podporuje aktivní činnost mládeže ve volném čase, - pořádá odborné přednášky, tematické zájezdy a semináře k výměně a nabytí nových zkušeností z oblasti své působnosti.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB