Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Neunburger Freunde der Musik e.V. 
  • Spolek Přátelé hudby, Neunburg 
  •  
  • Bürgermeister-Ettl-Straße 21a 
  • 92431 Neunburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Neunburger Freunde der Musik e.V.

Der 1996 gegründete Verein "Neunburger Freunde der Musik" mit zurzeit knapp über 100 Mitgliedern widmet sich nicht nur der ideellen und finanziellen Unterstützung der Städtischen Musikschule Neunburg. Mit einer Satzungsänderung 2006 wurde der Vereinszweck auf eine allgemeine Förderung der Neunburger Musikkultur ausgedehnt. Dies beinhaltet künftig auch ein stärkeres Engagement auch für Konzerte außerhalb des unmittelbaren Einzugsbereichs.

Die Neunburger Freunde der Musik stehen auf dem Fundament einer langen kommunalen Musiktradition und fühlen sich einer gedeihlichen Weiterentwicklung der Musikstadt Neunburg verpflichtet. Die Neueröffnung der Schwarzachtalhalle im Sommer 2012  als regionaler Kulturtreffpunkt bringt neue Verpflichtungen hinsichtlich Planung und Organisation von qualitativ hochwertigen Musik-Events.

Dem Vorstandsteam gehören 1. Vorsitzende Christiane Steininger, stv. Vorsitzende Christine Tretter, Kassier Georg Keil, Schriftführerin Ina Preis und Pressesprecher Karl Stumpfi an.

Spolek Přátelé hudby, Neunburg

Spolek "Neunburští přátelé hudby", založený v roce 1966, který má v současné době téměř 100 členů, se věnuje nejen ideové a finanční podpoře Městské hudební školy Neunburg. Se změnou stanov v roce 2006 byl účel spolku rozšířen na všeobecné podporování hudební kultury Neunburgu. Toto zahrnuje v budoucnu také výraznější angažovanost i pro pořádání koncertů mimo bezprostřední spádovou oblast.

Neunburští přátele hudby stojí na fundamentu dlouhé komunální hudební tradice a cítí se být zavázáni dále přispívat ke zdárnému rozvoji hudebního města Neunburg. Nové otevření objektu Schwarzachtalhalle v létě 2012 jeko regionálního kulturního centra přináší nové závazky ohledně plánování a organizace kvalitativně hodnotných hudebních akcí.

Do týmu představenstva patří 1. předsedkyně Christiane Steininger, místopředsedkyně Christine Tretter,  Kassier Georg Keil, zapisovatelka Ina Preis a tiskový mluvčí Karl Stumpfi.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Fotogalerie • Fotogalerie

Das Vorstandsteam der Neunburger Musikfreunde e. V. | Tým představenstva Neunburských přátel hudby
Dirigent Hans Richter am Flügel des Neunburger Schlosssaals | Dirigent Hans Richter u klavíru zámeckého sálu Neunburg
Auftritt der Flötistin Charlotte Petruschka vom Trio Parlare | Vystoupení flétnistky Charlotte Petruschka z Trio Parlare
Die Bayreuth-Debütantin Katja Stuber gastiert am 11. Mai 2012 | Debutantka z Bayreuthu Katja Stuber hostuje 11. května 2012
Akkordeonorchester der Kreismusikschule Cham spielt in Neunburg | Harmonikový orchestr Okresní hudební školy Cham hraje v Neunburgu
Florian Simeth (Klarinette) ist Solist beim Neujahrskonzert 2012 | Florian Simeth (Klarinet) je sólistou novoročního koncertu 2012
Rendert Time: 0,201 Sek. | Speicherverbrauch: 4,15 MB / 4,37 MB