Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • nepo-muk, Neumarkt ( Netzwerkprojekt Mensch, Umwelt und Kultur ) 
 • nepo-muk, Neumarkt (Síťový projekt Člověk, životní prostředí a kultura) 
 •  
 • Nürnberger Str. 1 
 • 92318 Neumarkt 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Fr. Bensinger, Hr. Hauser, Fr. König
 •  
 • Tel. +49(0)9181-470466
 • Fax +49(0)9181-4706966
 • eMail info@nepo-muk.de
 • Internet http://nepo-muk.de

Info • Info

nepo-muk, Neumarkt ( Netzwerkprojekt Mensch, Umwelt und Kultur )

Portrait nepo-muk geht auf eine Initiative der Landschaftspflegeverbände Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf, Regensburg und Schwandorf zurück. Gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) bilden sie den Kreis der Projektträger. Ausgangspunkt war die zentrale Erkenntnis aus zuvor durchgeführten kleineren Naturschutzprojekten: Natur hält sich nicht an Grenzen! Für den dringend nötigen Verbund von Trocken- und Feuchtlebensräumen braucht es einen auf den gesamten Naturraum "Südlicher Oberpfälzer Jura" bezogenen Ansatz. Fünf Ziele Die Kulturlandschaft des Oberpfälzer Jura ist das zentrale Anliegen des Naturschutzprojektes nepo-muk. Fünf Ziele stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander: - Netze knüpfen - Ausbau des Verbundes von Lebensräumen im Jura - Stärkung der Nachhaltigkeit in diesen Bereichen - Erarbeiten von Konzepte, wie Einheimische und Gäste die Naturschönheiten besuchen können - breites Angebot an Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Projektgebiet Wie ein Dreieck erstreckt sich das 80.000 Hektar große Projektgebiet über die Oberpfalz: Von Regensburg im Süden, über das Naab- und Vilstal nach Burglengenfeld und hinüber nach Amberg, entlang des Köferinger Trockentals nach Westen bis Neumarkt i.d.OPf. und über das Tal der Schwarzen Laber wieder zurück nach Regensburg. 33 Städte und Gemeinden sind in den vier Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg und Schwandorf in das nepo-muk-Gebiet eingebunden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

nepo-muk, Neumarkt (Síťový projekt Člověk, životní prostředí a kultura)

Portrét nepo-muk vznikl z iniciativy Spolků pro péči o krajinu Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf, Regensburg a Schwandorf. Společně s Německým spolkem péče o krajinu (Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) tvoří okruh nositelů tohoto projektu. Výchozím bodem bylo centrální poznání z dříve prováděných menších projektů na ochranu přírody: Příroda se nedrží hranic! Pro nezbytně nutný soubor suchých a vlhkých biotopů je potřeba celistvého pohledu na přírodní prostředí "Severní Hornofalcký Jura" (Südlicher Oberpfälzer Jura). Pět cílů Hlavním bodem programu projektu na ochranu životního prostředí nepo-muk je kulturní krajina Hornofalckého Jury. Rovnoprávně vedle sebe přitom stojí pět cílů: - navazovat sítě - Výstavba souboru biotopů v oblasti Jury - Posílení stálosti biotopů v těchto oblastech - vypracovávání konceptů, jak mohou místní i hosté navštěvovat přírodní krásy - široká nabídka vzdělávacích a kvalifikačních opatření Oblast projektu Oblast projektu se v Horním Falcku rozprostírá jako trojúhelník na ploše o velikosti 80.000 hektarů: od Regensburgu na jihu, přes údolí řek Naab a Vils do Burglengenfeldu a Ambergu, podél Köferingského vyschlého řečiště na západ až do Neumarktu i.d.OPf. a přes údolí řeky Schwarze Laber zase zpátky do Regensburgu. Pod oblast projektu nepo-muk spadá 33 měst a obcí ze čtyř okresů Amberg-Sulzbach, Neumarkt i.d.OPf., Regensburg a Schwandorf. Další informace naleznete na domovské stránce!
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB