Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lokale Aktionsgruppe Pošumaví, z.s.p.o. 
  • Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. 
  •  
  • náměstí E. Beneše 38 
  • 340 12 Švihov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Lokale Aktionsgruppe Pošumaví, z.s.p.o.

Die Lokale Aktionsgruppe Pošumaví, Interessengemeinschaft juristischer Personen (kurz: MAS Pošumaví) wurde am 18.03.2004 gegründet. Das Hauptmotiv der MAS Gründung war die Entwicklung von Programmen zur Unterstützung der Landentwicklung LEADER ČR und danach LEADER +, durch die es möglich wurde, Zuwendungen für bestimmte Landregionen zu erhalten.

Die Gruppe vereint zum Großteil Städte und Mikroregionen, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen aus den Regionen Klattau, Kdyně und einem Teil von Kasejovice. Heute ist MAS Pošumaví eine von zehn eingeführten, in der Tschechischen Republik aktiven Aktionsgruppen, die durch ihre Teilnahme an den genannten Programmen und besonders durch die Umsetzung konkreter Projekte bewiesen haben, dass die Philosophie von LEADER eine vollwertige Alternative zum System der zentralen Umverteilung von Finanzmitteln des Staatshaushalts oder der Europäischen Union darstellt. 

Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18. 3. 2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu.

Skupina sdružuje města a mikroregiony, podnikatelské subjekty a neziskové organizace z velké části klatovského regionu, Kdyňska a části Kasejovicka. Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie. 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB