Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Magistrat der Stadt Pilsen - Abteilung für Präsentation und Marketing 
 • Magistrát města Plzně - Odbor prezentace a marketingu  
 •  
 • nám. Republiky 16 
 • 306 32 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Magistrat der Stadt Pilsen - Abteilung für Präsentation und Marketing

Aufgaben:
 • Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt im regionalen und internationalen Kontext
 • Konzeptionelle Gestaltung der Marketingaktivitäten der Stadt Pilsen
 • Koordinierung der städtischen Aktivitäten im Bereich des Marketings, Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen des Magistrates und dessen Beitragsorganisationen bei der Umsetzung der Marketingstrategien der Stadt
 • Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden zur Gestaltung des Images der Stadt
 • Marketingforschung
 • Organisation repräsentativer städtischer Veranstaltungen
 • Verantwortung für die Erstellung und Distribution von Werbematerialien der Stadt
 • Betreuung der visuellen Kommunikation der Stadt im Hinblick auf die Stadt als "Marke", Verwaltung des Corporate-Design-Handbuchs
 • Verwaltung der Tätigkeit der Kommission zur Präsentation der Stadt Pilsen, einschließlich der Stiftungen zur Präsentation der Stadt und der Zuschüsse zur Förderung des Tourismus

Magistrát města Plzně - Odbor prezentace a marketingu

Agenda:
 • Zajišťuje propagaci a prezentaci města v regionálním i mezinárodním kontextu.
 • Koncepčně řídí marketingové aktivity města Plzně.
 • Koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s útvary magistrátu a jeho příspěvkovými organizacemi v naplňování marketingové strategie města.
 • Spolupracuje s institucemi a profesními organizacemi působícími na image města.
 • Realizuje marketingové výzkumy.
 • Organizuje prezentační akce města.
 • Zajišťuje výrobu a distribuci propagačních tiskovin města.
 • Zaštiťuje vizuální komunikaci města s ohledem na „značku“ města,  spravuje Manuál jednotného vizuálního stylu.
 • Administruje činnost komise pro prezentaci města Plzně včetně dotací na prezentaci města a grantů pro rozvoj cestovního ruchu.
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB