Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Magazin aus dem Šumava / Böhmerwald 
  • Magazín ze Šumavy 
  •  
  • Masarykova 393 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Magazin aus dem Šumava / Böhmerwald

Das Magazin aus Šumava ist ein alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift, das führende kulturelle, gesellschaftliche Ereignisse und Sportnachrichten im Gebiet Šumava und Posumavi veröffentlicht. Es bringt auch Informationen und interessante Meldungen aus der Südböhmischen und Plzensky Region. Gelegenheitlich werden auch Nachrichten aus der bayerischen Presse Programme von Kulturveranstaltungen gedruckt. Den Hauptteil bildet die Berichterstattung über das gesellschaftliche Leben in en einzelnen Regionen. Die Leser finden hier Porträts von Persönlichkeiten und Reportagen über Geschichte, Kultur, Lebensstil und Touristik. Unregelmäßig werden Informationen über die regionalen Enwicklungsagenturen über die Fördermöglichkeiten der Strukturfonds der EU veröffentlicht. Das Vertriebsnetz des Magazins deckt Süd-, West- und Mittellböhmen flächendeckend für Abonnenten ab. Das Magazin aus Šumava gibt die Gesellschaft Eurega s.r.o. in einer Auflage von 2.600 Exemplare mit 6 Ausgaben pro Jahr heraus.

Magazín ze Šumavy

Magazín ze Šumavy je periodikum, které sleduje hlavní kulturní, sportovní a společenské události v oblasti Šumavy a Pošumaví a přináší informace a zajímavosti z Jihočeského a Plzeňského kraje. Příležitostně přetiskuje zprávy z regionálního bavorského tisku a uveřejňuje programy kulturních akcí. Podstatnou část tvoří společenská rubrika, která rovněž mapuje hlavní události v jednotlivých regionech a čtenáři zde najdou portréty osobností, reportáže, historii, kulturu, životní styl i články zaměřené na turistiku a cestovní ruch. Nepravidelnou přílohou se stal také bulletin regionálních rozvojových agentur. Zveřejňuje také informace k vyhlašovaným kolům strukturál-ních fondů Evropské unie. Svou distribuční sítí magazín pokrývá jižní, západní a střední Čechy a celoplošně předplatitele. Magazín ze Šumavy vydává společnost Eurega, s. r. o., v nákladu 2.600 výtisků. Ročně vychází šest čísel Magazínu ze Šumavy.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB