Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Klub der tschechischen Touristen Tachov ( Wander- und Freizeitclub ) 
  • Klub českých turistů Tachov 
  •  
  • Školní 1328 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Klub der tschechischen Touristen Tachov ( Wander- und Freizeitclub )

Der Klub der tschechischen Touristen Tachov wurde 1981 mit 19 Mitglieder gegründet. Derzeit gehören dem Club 56 Mitglieder in allen Altersstufen an. Die Klubmitglieder widmen sich der Wander- und Ausflugstouristik in allen Formen. Bald nach der Gründung begann der Klub Ausflüge zu organisieren, die auf sich vor allem mit der mehrtägigen Erkundung der kulturellen Besonderheiten in der Region Tachov und im Cesky les befassten. Weiter kümmert sich der Klub um die Wegemarkierung. In der letzten Zeit widmen sich die Mitglieder der hauptsächlich der Individualtouristik und der Familientouristik einschließlich Auslandsreisen. Die Klubmitgliedschaft bietet die Möglichkeit, die traditionellen oder neu entstandenen Objekte des Klubs oder die Hütten der Partnerschaftsorganisationen in Österreich, Deutschland und in anderen europäischen Ländern zu nutzen. Veranstaltete Aktionen: - Frühlingstreffen der Wanderer - März - Herbsttreffen der Wanderer - November

Klub českých turistů Tachov

Klub českých turistů Tachov vznikl v roce 1981 a měl 19 členů. V současné době čítá naše členská základna 56 členů ve všech věkových kategoriích. Členové klubu se věnují výkonnostním formám turistiky ve všech podobách. Brzy po založení začal klub organizovat turistické akce zaměřené na vícedenní poznávání turistických a kulturních zajímavostí Tachovska a Českého lesa. Další naše činnost spočívá ve značení turistických stezek. V posledních letech se členové věnují hlavně individuální a rodinné turistice včetně zahraničních cest. Členství v klubu přináší například možnost využívat tradičních nebo nově vzniklých objektů Klubu českých turistů i zahraničních chat partnerských turistických spolků v Rakousku, Německu a dalších evropských zemích. Pořádané akce: - Jarní setkání turistů - březen, - Podzimní setkání turistů - listopad.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB