Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jukon (zentrale Jugend-Kontakt-Organisation der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik) 
  • Jukon (centrála Kontaktní organizace mládeže německé menšiny v ČR) 
  •  
  • Na Ořechove 58 
  • 16200 Praha 6 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Jukon (zentrale Jugend-Kontakt-Organisation der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik)

Seit 1999 gibt es sie schon: die JUKON, die zentrale Jugend-Kontakt-Organisation der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik. Als solche ist sie auch Mitglied der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. Die JUKON ist eine Gruppe junger Menschen, die es sich zum Ziel gemacht hat, Jugendliche der deutschen Minderheit zu vernetzen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und zu engagieren. Darüber hinaus steht die JUKON allen Jugendlichen offen, die sich für die deutsche Minderheit und Deutschland interessieren sowie Spaß an der Mitgestaltung von Jugend- und Kulturprojekten haben. Durch ihr Engagement möchte die JUKON zu einem positiven Verhältnis der Deutschen und Tschechen in der tschechischen Gesellschaft beitragen. Die JUKON bietet Jugendlichen der deutschen Minderheit und Jugendlichen, die sich für alles rund um Deutschland interessieren, ein buntes und spannendes Programm in ganz Tschechien. Ob nun Theater und Konzerte, Sprachkurse, Diskussionsrunden, Sommercamps oder Radtouren – die JUKON bringt Abwechslung. Wir freuen uns jederzeit über neue Projektideen und Mitstreiter!

Jukon (centrála Kontaktní organizace mládeže německé menšiny v ČR)

Existuje již od roku 1999: JUKON, centrála Kontaktní organizace mládeže německé menšiny v ČR. Jako taková je také řádným členem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. JUKON je skupina mladých lidí, která si jako cíl stanovila vytvořit síť mladých lidí z řad německé menšiny a nabídnout jim tak možnosti vzájemného kontaktu a angažovanosti. JUKON je ale otevřena také všem mládežníkům, kteří se zajímají o německou menšinu v ČR a Německo jako takové, nebo pro ty, kteří se rádi účastní organizací a příprav projektů v oblasti mládeže a kultury. Tímto se JUKON snaží přispět k positivním vztahům Němců a Čechů v naší společnosti. JUKON nabízí nejen mládežníkům z řad německé menšiny, ale také všem mládežníkům, kteří se zajímají o všechno kolem Německa, rozmanitý a atraktivní program v celé ČR. Zmíníme např. divadlo a koncerty, jazykové kurzy, diskusní fóra, letní prázdninové kempy, či cyklistické výlety – program JUKONU je IN!
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB