Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Deutsch-Tschechisches Jugendforum 
 • Česko-německé fórum mládeže 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • /

Info • Info

Deutsch-Tschechisches Jugendforum

Das Deutsch-tschechische Jugendforum wurde 2001 vom Koordinierungsrat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums gegründet. Es gilt als Sprachrohr der Jugend im politischen und gesellschaftlichen Dialog der beiden Länder.

Eine Amtsperiode dauert ein Jahr, vom September bis September, und die Mitglieder können die junge Deutschen und Tschechen im Alter von 16 bis 26 Jahren werden. Jeweils werden die 15 deutschen und 15 tschechischen Mitglieder ausgewählt, die in deutsch-tschechischen Gruppen die gemeinsame Projekte umsetzen.  

Gefördert wird das Deutschtschechische Jugendforum vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und durch die Mittel des Kinder- und Jugendplans des Bundes.

Weitere Informationen über das Deutsch-tschechische Jugendforum: www.dtjf.de


Ansprechparterinnen:
 • Anne Liebscher (deutsche Sprecherin) - anneliebscher@yahoo.de
 • Alice Frýbová (tschechische Sprecherin) - alice.frybova@gmail.com

Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže založila v roce 2001 Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra. Mladí lidé mají možnost vstoupit jeho prostřednictvím do politického a společenského dialogu obou zemí.

Funkční období trvá jeden rok, od září do září, a členy se mohou stát mladí Češi a Němci ve věku 16 až 26 let. Pro každé funkční období je vybráno 15 Čechů a 15 Němců, kteří pak společně v česko-německých skupinách pracují na vlastních projektech.

Česko-německé fórum mládeže finančně podporují Česko-německý fond budoucnosti a Plán podpory dětí a mládeže Spolkové republiky (Kinder und Jugendplan des Bundes).

Další informace naleznete na www.cnfm.cz


Kontaktní osoby:
 • Anne Liebscher (německá mluvčí) - anneliebscher@yahoo.de
 • Alice Frýbová (česká mluvčí) - alice.frybova@gmail.com

Fotogalerie • Fotogalerie

Jugendforum 2011/2012 | Fórum mládeže 2011/2012
 |
Mitglieder des Deutsch-Tschechischen Jugendforums 2009-2011 | Členové Česko-německého fóra mládeže 2009-2011
 |
Rendert Time: 0,199 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB