Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tschechisches Fernsehen - Redaktion České Budějovice (Budweis) 
  • Česká televize - redakce České Budějovice 
  •  
  • U tří lvů 1 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Tschechisches Fernsehen - Redaktion České Budějovice (Budweis)

Das Tschechisches Fernsehen wurde zum 1.1.1992 als Nachfolger des Tschechoslowakischen Fernsehens gegründet. Es wird vom Generaldirektor geleitet, der Rat des Tschechischen Fernsehens fungiert als Kontrollorgan. Das Tschechische Fernsehen ist ein öffentlich-rechtliches Presseorgan. Für die Nutzung müssen die Zuschauer Konzessionsgebühren zahlen. Eine weitere Finanzierungsquelle des Tschechischen Fernsehens stellen die Einnahmen aus der Werbung dar, welche jedoch deutlich niedriger sind, als bei den kommerziellen Fernsehsendern. Im Jahr 2002 betrug die Anzahl der Beschäftigten 2806. Das Tschechische Fernsehen strahlt drei flächendeckende Programme ČT1,ČT2,ČT24, Teletext ČT und Teletext Express aus. Die regionale Redaktion České Budějovice (Budweis) stellt für die Prager Zentrale das Informations-Service aus dem Südböhmen sicher.

Česká televize - redakce České Budějovice

Česká televize byla zřízena k 1.1.1992 jako nástupnická firma Československé televize. Je řízena generálním ředitelem a kontrolním orgánem je rada České televize. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnoprávní medium, pro diváky z toho vyplývá povinnost platit koncesionářské poplatky. Dalším zdrojem financování České televize jsou příjmy z reklam, které však jsou výrazně menší než u komerčních televizí. V roce 2002 činil počet zaměstnanců 2 806. Česká televize vysílá tři celoplošné programy ČT1,ČT2,ČT24, Teletext ČT a Teletext Express. Regionální redakce České Budějovice zajišťuje pro pražskou centrálu České televize informační servis z jižních Čech.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB