Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tschechische astronomische Gesellschaft - Westböhmischer Zweig 
  • Česká astronomická společnost - Západočeská pobočka 
  •  
  • Voldušská 721 
  • 337 02 Rokycany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Tschechische astronomische Gesellschaft - Westböhmischer Zweig

Der westböhmische Zweig der Tschechischen astronomischen Gesellschaft ist Teil der Tschechischen astronomischen Gesellschaft. Zurzeit liegt die Anzahl der Mitglieder über 50 und vereint astronomisch Interessierte nicht nur aus Westböhmen, sondern auch aus Prag, Budweis und weiteren Ecken der Republik. Aus der Publikationstätigkeit ist z.B. die periodische Ausgabe "Astronomische Informationen" als Beilage von "ZaČAS" hervorzuheben, die den Mitgliedern des westböhmischen Zweigs gewidmet ist. Die Mitglieder der astronomischen Gesellschaft treffen sich regelmäßig im Gebäude der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität und zweimal im Jahr bei sog. astronomischen Wochenenden. Die Treffen in der Pädagogischen Fakultät werden vierteljährlich abgehalten, das Programm besteht aus Vorlesungen und anderen interessanten Informationen. Die Astronomischen Wochenenden werden in der Regel in der Sternwarte in Rokytzany veranstaltet. Der Schwerpunkt liegt in der Beobachtung unterschiedlicher astronomischer Objekte, wobei auch tagsüber ein interessantes Programm (Vorlesungen, Seminare) mit astronomischer Thematik angeboten wird.

Česká astronomická společnost - Západočeská pobočka

Západočeská pobočka České astronomické společnosti je součástí České astronomické společnosti. V současné době počet jejích členů převyšuje 50 a sdružuje zájemce o astronomii nejen ze západních Čech, ale také z Prahy, Českých Budějovic a dalších koutů naší republiky. Z publikační činnosti je třeba jmenovat dlouholetý občasník Astronomické informace s privátní přílohou ZaČAS, určenou právě členům pobočky. Členové Západočeské pobočky se pravidelně scházejí na setkáních pořádaných pobočkou na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity a minimálně dvakrát za rok na astronomických víkendech. Setkání na Pedagogické fakultě se koná přibližně jednou za čtvrt roku a má program složený z přednášek či zajímavostí. Astronomické víkendy se uskutečňují zpravidla na Hvězdárně v Rokycanech a hlavní náplní je pozorování různých astronomických objektů, přičemž i přes den je samozřejmě připraven zajímavý program (přednášky, semináře) s astronomickou tématikou.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB