Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Das Kulturhaus Ražice 
  • Osvětová beseda Ražice 
  •  
  • Ražice 98 
  • 398 22 Ražice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Das Kulturhaus Ražice

Das Kulturhaus Ražice ist eine durch Zuwendungen finanzierte Organisation der Gemeinde, die in der Zusammenarbeit mit dem Gemeindeamt die meisten Kulturveranstaltungen in der Gemeinde Ražice sicherstellt. Für ihre Aktivitäten nützt sie die Kulturhalle der Gemeinde und in Sommermonaten das wunderschöne Ambiente des Naturamphitheaters. Das Kulturhaus wurde bereits im Jahre 1977 gegründet und Dank der Begeisterung ihrer Mitglieder und des Umfelds führt sie ihre Tätigkeit bis heute fort. Die bekannteste Veranstaltung des Kulturhauses ist das Folk-, Country- und Tramps-Music Festival "Ražický pražec", das bereits 1985 zum ersten Mal veranstaltet wurde. Ražický pražec findet traditionsgemäß immer am ersten Samstag im Juni um 14.00 Uhr statt. Seit 2004 wurde das Festival um das abendliche Programm am Freitag erweitert. Vom Herbst bis Frühling finden in der Kulturhalle der Gemeinde Konzerte von Interpreten der Blues-, Jazz-, Chanson- und Folk-Music statt. In Zusammenarbeit mit dem Theaterverein beteiligt sich das Kulturhaus an Veranstaltungen von Theatervorstellungen der gastierenden Theaterensembles.

Osvětová beseda Ražice

Osvětová beseda Ražice je příspěvková organizace obce, která zajišťuje ve spolupráci s obecním úřadem většinu kulturních akcí v obci Ražice. Své činnosti provozuje v obecním kulturním sále a v letních měsících v krásném prostředí přírodního amfiteátru. Osvětová beseda byla založena již v roce 1977 a díky nadšení členů a zázemí pokračuje ve své činnosti i dnes. Nejznámější akcí Osvětové Besedy je festival folk, country a trampské hudby "Ražický pražec", jehož 1. ročník se konal již v roce 1985. Ražický Pražec se koná tradičně vždy první sobotu v červnu od 14.00 hodin. Od roku 2004 byl festival rozšířen o páteční večerní program. Od podzimu do jara jsou pořádány v obecním kulturním sále koncerty interpretů bluesové, jazzové, šansonové a folkové hudby. Ve spolupráci s divadelním spolkem se Osvětová beseda podílí na pořádání divadelních představení hostujících divadelních souborů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,205 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB