Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Damenklub in Třeboň 
  • Třeboňský dámský klub 
  •  
  • U Francouzů 1128 
  • 379 01 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Damenklub in Třeboň

Der Damenklub wurde 1997 in Třeboň gegründet. Der Club ist ein Bürgerverein, dessen Grundgedanke ist, die Frauen zu organisieren. Die vom Club veranstalteten Aktivitäten sind in ihrer gesellschaftlichen Ausrichtung, Bildungs- oder Unterhaltungsform für alle Frauen oder Mädchen bestimmt, die sich für die angebotenen Themen interessieren. Die Mitglieder treffen sich drei bis vier Mal pro Monat. Der Klub veranstaltet auch Reise- und Kulturausflüge. Aktivitäten, Veranstaltungen: - Osterntreffen (Arrangement mit Blumen und Dekorationen), - traditionelles Adventstreffen, - Diskusionen mit Schriftstellern, - Gespräche über Gesundheit und Gesundheitswesen, - Ausflug in die Sammlungen der Wasser- und Moorblumen des Botanischen Instituts der Wissenschaftsakademie ČR (Botanického ústavu AV ČR), - Spaziergänge in Parks mit der Facherklärung in Třeboň, - Gestalten und Arrangements beim Tischdecken, - Modeschauen

Třeboňský dámský klub

Třeboňský dámský klub byl založen v roce 1997. Jsme občanské sdružení, jehož hlavní ideou je ženy sdružovat, a proto námi pořádané aktivity jsou svou společenskou, vzdělávací nebo zábavnou formou určeny pro všechny ženy a dívky, které jednotlivá témata osloví. Členky klubu se scházejí třikrát až čtyřikrát do měsíce. Klub pořádá rovněž vlastivědné výlety a výlety za kulturou. Pořádáme tyto typy akcí: - velikonoční setkání při aranžmá květin a dekorací, - tradiční adventní setkání, - beseda se spisovatelem, - zdravotnické besedy, - exkurze do Sbírek vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR, - vycházky do třeboňských parků s odborným výkladem, - ukázky stolování, - módní přehlídky.
Rendert Time: 0,338 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB