Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturzentrum der Stadt Písek 
  • Centrum kultury města Písek 
  •  
  • Nábreží 1. máje 1605 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kulturzentrum der Stadt Písek

Das Kulturhaus in Písek befindet sich am rechten Ufer des Flusses Otava nicht weit von der steinernen Brücke. Das Gebäude des Kulturhauses stammt aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die ursprüngliche Gestalt war geprägt vom Geist des sozialistischen Realismus und durch ihr äußeres Erscheinungsbild und ihre Einrichtung entsprach sie nicht den heutigen Bedürfnissen. Deshalb wurde 2002 über eine Gesamtrekonstruktion entschieden. Diese Sanierung wurde 2004 mit Gesamtkosten von über 200 Mio. Kronen beendet. Das Gebäude wurde so rekonstruiert, dass ein barrierefreier Zugang in alle Räume möglich ist. Zu diesem Zweck dient der von beiden Seiten zugängliche Aufzug für 8 Personen mit einer Gesamtlast von 630 kg. Für die Organisation von Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen steht auch der anliegende Garten des Kulturhauses zur Verfügung. Die Gesamtkapazität des Kulturhauses ermöglicht die Organisation von Veranstaltungen für bis zu 1.300 Personen, darunter 750 Sitzplätze. Angebot: - kleinere und große Kulturveranstaltungen (Konzerte, Theatervorstellungen, Estraden u.ä.), - Bälle, Abiturbälle und Partys, - Firmenpräsentationen, - Kongresse, Konferenzen, Seminare, Sitzungen, Tagungen, Versammlungen von politischen Parteien, - Stehempfänge, Firmenfeiern und –jubiläen, Hochzeiten, Familienfeiern, - Sitzungen und Konferenzen von staatlichen und regionalen Organen.

Centrum kultury města Písek

Kulturní dům v Písku se nachází na pravém břehu řeky Otavy nedaleko kamenného mostu. Budova kulturního domu pochází z padesátých let 20. století. Původní podoba byla ztvárněná v duchu socialistického realismu a svým vnějším vzhledem i uspořádáním interiéru neodpovídala současným potřebám, a proto bylo v roce 2002 rozhodnuto o celkové rekonstrukci. Tato rekonstrukce byla dokončena v roce 2004 s celkovými náklady přes 200 mil. korun. Budova byla rekonstruována tak, aby umožňovala bezbariérový přístup do všech prostor, k tomuto účelu slouží oboustranně přístupný výtah pro 8 osob s nosností 630 kg. Pro pořádání kulturních a společenských akcí je možno využít i přilehlou zahradu kulturního domu. Celková kapacita kulturního domu umožňuje pořádat akce až pro 1300 osob, z čehož je 750 míst k sezení. Nabídka: - kulturní pořady od malých forem až po velké akce (koncerty, divadelní představení, estrády apod.), - plesy, maturitní plesy a večírky, - prezentace firem, - kongresy, konference, semináře, schůze, zasedání, shromáždění politických stran, - rauty, firemní oslavy a výročí, svatby, rodinné oslavy, - zasedání a konference státních a regionálních orgánů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB