Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bayerisches Jazzinstitut 
  • Bavorský jazzový institut 
  •  
  • Brückstr. 4 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bayerisches Jazzinstitut

Das in Regensburg beheimatete Bayerische Jazzinstitut ist die zentrale bayerische Anlauf-, Auskunfts- und Beratungsstätte in Sachen Jazz. In seiner Funktion als Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz in Bayern e.V. beantwortet es Anfragen in Bezug auf Aus- und Weiterbildung, Auftrittsmöglichkeiten, aber auch Musiker und Bands.

Die Bibliothek hat einen Präsenzbestand von ca. 20.000 Medien (Bücher, Zeitschriften, Tonträger, Filmdokumente), hinzu kommen ca. 76.000 Jazzaufnahmen aus dem Nachlass des Berliner Fotografen Ludwig Binder. Zur bisher fünf Bände umfassenden Schriftenreihe ist im Jahr 2002 mit der „Opa Hirchleitner Story“ die erste vielgelobte CD-Produktion hinzugekommen. Alljährlich übernimmt das Jazzinstitut die künstlerische Betreuung des Bayerischen Jazzweekends: Mehr als 100 von einer Jury ausgewählte Bands erhalten die Chance, sich und ihre Musik einer breiten Öffentlichkeit im attraktiven Ambiente der Regensburger Altstadt vorzustellen.

Bavorský jazzový institut

Bavorský jazzový institut se sídlem v Řezně je bavorským centrem pro začátky, informace a poradenství v oblasti jazzu. Ze své funkce obchodního místa zemského pracovního společenství Jazz v Bavorsku e. V. zodpovídá dotazy ohledně vzdělávání a dalšího vzdělávání, možností vystupování, ale také hudebníků a kapel.

Knihovna má v prezenčním fondu ca. 20.000 položek (knihy,časopisy, zvukové nosiče, filmové dokumenty), a navíc je zde ještě asi 76.000 jazzových nahrávek z pozůstalosti berlínského fotografa Ludwiga Bindera. K řadě spisů čítající dosud pět svazků se v roce 2002 přidala s titulem "Příběh dědečka Hirchleitnera" první vysoce hodnocená produkce CD. Jazzový institut každoročně přebírá uměleckou péči o Bavorský jazzový víkend: Více než 100 kapel vybraných porotou dostává šanci, představit sebe a svoji hudbu široké veřejnosti v atraktivním prostředí řezeňského starého města.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB