Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Automotorklub Nepomuk 
  • Automoto klub Nepomuk 
  •  
  • Plzeňská 456 
  • 335 01 Nepomuk 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Automotorklub Nepomuk

Der Automotorklub Nepomuk befasst sich vor allem mit der Organisation von Wettkämpfen im Motocross, Supercross und Trial von der nationalen Meisterschaft bis Weltmeisterschaft. Währen der Jahre seines bestehens baute der Automotoklub ein ausgedehntes und antsprechendes Sportareal in Kramolín auf. Der Automotoklub hat zahlreiche erfahrene und versierte Organisatoren. Der Automotoklub betreibt auch den Campingplatz Nový Rybník, den sich in der Nähe Nepomuks befindet. Die Klubmitglieder treffen sich jeden Dienstag um 19.00 Uhr im Klubsitz in der Plzeňská-Straße 456, die Treffen sind öffentlich und jeder kann daran teilnehmen. Das Areal "Kramolín" ermöglicht den Sportbetrieb in allen Motorraddisziplinen, von Kindern bis zu den ältesten Fans. Das Areal kann man für die Veranstaltung von Probe- und Präsentationsfahrten von Geländemotorrädern, PKWs, Baumaschinen oder für die Organisation von Sportcamps oder von gemeinsamen Trainings mieten. Das Areal ist auf hohem Niveau mit allem ausgestattet, was zu diesen Sportarten gehört: Rennmaschinendepot, überdachter Platz für die technische Übernahme, Zeitmesserturm, Konferenzräume für Jury, Kommentatorplatz, Waschbox für Motorräder, Rettungsstation, Sozialeinrichtung und Duschen, Pressezentrum, Verplegung, zwei Rundschwimmbäder, Parkplatz für Zuschauer. Im Areal befindet sich auch eine überdachte Fläche für ein begleitendes kulturelles Rahmenprogramm. Man kann auch das Amphitheater mieten.

Automoto klub Nepomuk

Automoto klub Nepomuk se zabývá především pořádáním závodů v motokrosu, superkrosu a trialu na úrovních mistrovství ČR až mistrovství světa. Za léta své působnosti vybudoval rozsáhlý sportovní areál odpovídající těmto sportům v Kramolíně. Automoto klub má širokou základnu zkušených a školených pořadatelů. Automoto klub je provozovatelem kempu Nový Rybník, který najdete nedaleko Nepomuku. Členové klubu se schází každé úterý v 19.00 hod. v sídle v Plzeňské ulici 456, jednání je veřejné a může se ho zúčastnit kdokoli. Závodní areál KRAMOLÍN poskytuje sportovní vyžití ve všech motocyklových disciplínách od nejmenších dětí až po nejstarší příznivce těchto sportů. Areál je možno pronajmout pro pořádání zkušebních a prezentačních jízd terénních motocyklů, automobilů, stavebních strojů nebo pořádání soustředění či společných tréninků. Areál je vybaven na úrovni vším co k těmto sportům patří: depem závodních strojů, krytým stanovištěm technické přejímky, věží pro časomíru, konferenční místností pro JURI, stanovištěm komentátora, mycím boxem pro motocykly, stanovištěm záchranné služby, sociálním zařízením a sprchami, tiskovým střediskem, občerstvení, dva kruhové bazény, parkoviště pro diváky. V areálu se nachází i krytý parket pro pořádání doprovodného kulturního programu. Amfiteátr je možno si pronajmout.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB