Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Büro des Destination-Managements Region Písek 
  • Kancelář destinačního managementu Písecko 
  •  
  • Nádražní 2294 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Büro des Destination-Managements Region Písek

Das Büro entstand als Projektergebnis SROP "Region Písek - das Tor ins Südböhmen" und seit Mai 2008 begann es in ihrer ganzen Konzeptionsumfang zu funktionieren. Seine Hauptaufgabe ist die Koordination von Aktivitäten des Fremdenverkehrs in der Region Písek, das Anknüpfen von Partnerschaften in dieser Destination und gemeinsame Werbung des regionalen Angebots. Der bedeutendste Abnehmer der Dienste ist zur Zeit die Stadt Písek, die zum Beispiel die Verwaltung der regionalen Datenbank "www.ivpisek.cz" bestellt und dadurch den Besuchern das Tor der touristischen Möglichkeiten der ganzen Region von Písek öffnet. Der Kalender des Destinations-Managements wird darüber hinaus bald konkrete Dienstleistungen-Pakete anbieten, die auch der Besucher der Region Písek nützen kann. Für die Touristen bereitet man Ausflüge und Erlebnisveranstaltungen vor, die zusammen mit den Gewerbetreibenden in der Region Písek gestaltet werden. Die Büro-Produkte werden sowohl in gedrucktem Katalog gespeichert, als auch über das regionale Informationssystem online zu kaufen sein. Das Büro des Destinations-Managements hat ihr Sitz im Reisebüro Saturn, direkt im Gebäude des Busbahnhofes . Das Büro bietet neben der regionalen Werbung auch weitere Dienste an, wie zum Beispiel Aufenthaltspakete, Verkehrsversorgung, Werbung für Firmen im Fremdenverkehr, Produktion von Drucksachen und weitere Dienste, die man im Büro bestellen kann. In der nahen Zukunft entsteht ein Reservierungssystem für die Region Písek, das den Touristen die Suche nach der Unterkunft ziemlich erleichtern wird.

Kancelář destinačního managementu Písecko

Kancelář vznikla jako výstup projektu SROP "Písecko - brána do jižních Čech" a od května 2008 začala fungovat v celé své koncepční podobě. Jejím hlavním úkolem je koordinace aktivit cestovního ruchu Písecka, vytváření partnerství uvnitř této destinace a společná propagace regionální nabídky. Nejvýznamnějším odběratelem služeb je v současnosti město Písek, které např. objednává správu regionální databáze "www.icpisek.cz" a tím otevírá návštěvníkům bránu do turistických možností celého Písecka. Kancelář destinačního managementu bude v blízkém budoucnu navíc nabízet konkrétní balíčky služeb, které bude moci využít i samotný návštěvník Písecka. Pro turisty se připravují výlety a zážitkové akce, které budou tvořeny spoluprací s podnikateli na Písecku. Produkty kanceláře budou zaznamenány jak v tištěném katalogu, tak půjdou on-line zakoupit přes regionální informační systém. Kancelář destinačního managementu sídlí v cestovní kanceláři Saturn, přímo v budově autobusového nádraží. Kancelář kromě propagace regionu nabízí i další služby, jako například tvorbu pobytových balíčků na klíč, zajištění dopravy, propagaci pro firmy v cestovním ruchu, tvorbu tiskovin a další služby, které si je možné u kanceláře objednat. V blízké budoucnosti vznikne rezervační systém regionu Písecka, který značně ulehčí turistům práci při vyhledávání ubytování.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB