Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgervereinigung Pilsener Bahn 
  • Občanské sdružení Plzeňská dráha 
  •  
  • Družstevní 17 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung Pilsener Bahn

Die Vereinigung Pilsner Bahn wurde 1997 im Vereinsregister registriert. Es handelt sich um eine freiwillige und unabhängige Vereinigung von Bürgern, die Interesse an der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft des Eisenbahnverkehrs haben. Mitglieder und Freunde der Vereinigung arbeiten freiwillig und ohne Vergütung an Reparaturen und Instandhaltungen von historischen Eisenbahnfahrzeugen. Alle gewarteten Fahrzeuge sind im Besitz der Tschechischen Bahn und gehören zum Eisenbahrzeugdepot Pilsen. Die Vereinigung bietet weiterhin Fahrten mit Sonderzügen an, erstellt Dokumentationen zur der Eisenbahngeschichte, betreibt Modellgleisanlagen und macht PR für die Eisenbahn. 

Občanské sdružení Plzeňská dráha

Plzeňská dráha vznikla v roce 1997 na základě registrace na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. Plzeňská dráha je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů se zájmen o historii, současnost a budoucnost železniční dopravy. Členové a sympatizanti sdružení pracují dobrovolně a bez nároku mzdu na opravách a údržbě historických železničních vozidel. Všechna udržovaná vozidla jsou v majetku Českých drah a evidenčně vedena v Depu kolejových vozidel Plzeň. Plzeňská dráha dále zajišťuje jízdy zvláštních vlaků, dokumentační činnost v oboru železniční historie, provoz modelového kolejiště a propagaci železniční dopravy. 
Rendert Time: 0,206 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB