Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgerverein Šumařina 
  • Občanské sdružení Šumařina 
  •  
  • Palackého 871 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bürgerverein Šumařina

Der Bürgerverein Šumařina entstand Ende des Jahres 2005. Seine Mutter ist Šumava und der Vater die Burg Kašperk. Er vereint Personen mit verschiedenen Berufen, Geschlecht und Haarlänge, die das Schicksal auf unterschiedlichen Wegen auf die Burg Kašperk geführt hatte.
Die Tätigkeit des Vereins leitet ein dreiköpfiger Ausschuss. Aus seinen Mitgliedern wird für die Amtszeit von einem Jahr der Vereinsvorsitzende, der zugleich Verwaltungsvertreter ist, gewählt. Der Bürgerverein Šumařina ist eine nicht-staatliche gemeinnützige Organisation, der sich auf den Umweltschutz und den Schutz von Kulturdenkmälern in der Region des Böhmerwalds konzentriert.
Die Mitglieder verbindet die Lust, am kulturellen und gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen. Schwerpunkte der Tätigkeit ist die Region Böhmerwald, wobei sich die meisten Aktivitäten in den Gebieten um Horažďovice, Sušice und Kašperské Hory konzentrieren

Občanské sdružení Šumařina

Občanské sdružení Šumařina vzniklo koncem roku 2005. Jeho matkou je Šumava a otcem hrad Kašperk. Sdružuje osoby různých povolání, pohlaví a délky vlasů, které osud různými cestami přivedl na hrad Kašperk.
Činnost sdružení řídí tříčlenný výbor, z jehož středu je volen pro funkční období jednoho roku statutární zástupce sdružení, který je předseda. Jsme nestátní neziskovou organizací (podle zákona 80/1990 Sb. o sdružování). Nejsme lhostejní k situaci v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany kulturních památek šumavského regionu.
Současně nás spojuje chuť podílet se na kulturním a společenském dění. Těžištěm naší činnosti je oblast Šumavy, přičemž nejvíce aktivit je koncentrováno do těchto oblastí Horažďovicko, Sušicko a Kašperskohorsko.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,236 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB