Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgervereinigung Artes Liberales 
  • Občanské sdružení Artes Liberales 
  •  
  • Okružní 593 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung Artes Liberales

Die Bürgervereinigung Artes Liberales entstand 2003 mit dem Ziel, sich in Zusammenarbeit mit ihren Partnern der Unterstützung und Präsentation der unabhängigen Kunst und Künstler, der Realisierung von Projekten des Kultur- und Kunstaustausches zwischen Künstlern und Kulturinstitutionen von europäischen Staaten, der Mittelbeschaffung für die Unterstützung und Präsentation von gemeinnützigen Projekten und das Veranstalten von Gesellschafts- und Bildungsaktionen zu widmen. Die Bürgervereinigung ARTES LIBERALES ist eine Vereinigung von Bürgern, die sich aktiv an der Unterstützung der Kultur und Kunst im Raum Europa beteiligen möchten. Gegenstand der Tätigkeit: - Unterstützung der unabhängigen europäischen Kunst und Künstler, - Präsentation der unabhängigen europäischen Kunst und Künstler, - Realisierung von Projekten des Kultur- und Kunstaustausches zwischen Künstlern und Kulturinstitutionen von europäischen Staaten, - Mittelbeschaffung für die Unterstützung und Präsentation von gemeinnützigen Künstlerprojekten, - Veranstalten von Gesellschafts- und Bildungsaktionen in Bereichen Kultur und Kunst, - Informationsgewinnung über mögliche Formen der Unterstützung von Kunst in der Tschechischen Republik sowie anderen europäischen Ländern.

Občanské sdružení Artes Liberales

Občanské sdružení Artes Liberales vzniklo v roce 2003 s cílem věnovat se ve spolupráci s partnerskými subjekty podpoře a prezentaci nezávislého umění a umělců, realizaci projektů kulturní a umělecké výměny mezi umělci a kulturními institucemi evropských zemí, získávání prostředků pro podporu a prezentaci neziskových projektů a pořádání společenských a vzdělávacích akcí. Občanské sdružení ARTES LIBERALES je sdružením občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na podpoře kultury a umění v evropském prostoru. Předmět činnosti: - podpora nezávislého evropského umění a umělců, - prezentace nezávislého evropského umění a umělců, - realizace projektů kulturní a umělecké výměny mezi umělci a kulturními institucemi evropských zemí, - získávání prostředků pro podporu a prezentaci neziskových uměleckých projektů, - pořádání společenských a vzdělávacích akcí na úseku kultury a umění, - získávání informací o možných formách podpory umění v České republice i v dalších evropských zemích.
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB