Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bürgervereinigung "Fest 2004" 
 • Občanské sdružení Fest 2004 
 •  
 • Lipová 492 
 • 391 02 Sezimovo Ústí II. 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Bürgervereinigung "Fest 2004"

Die Bürgervereinigung "Fest 2004" ist eine kulturorientierte Organisation, die 2003 gegründet wurde. Die Hauptveranstaltung, die organisiert wird, ist das Videofest in Tábor. Es ist eine Schau der Amateurfilme, die jedes Jahr im November stattfindet.

Tätigkeit:
 • Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Filmprojektionen, Theateraufführungen und Musikveranstaltungen
 • Herstellung und Herausgabe der Werbematerialien, Poster, Drucksachen und Musikträger
 • Film- und Theaterproduktion
 • Organisation der Theatervorführungen, des Film- und Theaterfestivals
 • Organisation von Seminaren, Meetings und Workshops
 • Herstellung und Erarbeitung des Bühnenbilds, der Requisitäten und der Kostüme

Občanské sdružení Fest 2004

Občanské sdružení Fest 2004 je kulturně umělecká organizace, která vznikla v roce 2003. Hlavní akcí, kterou pořádá, je Táborský videofest, což je přehlídka amatérských filmů, která se koná každý rok v listopadu.

Předmět činnosti:
 • příprava a realizace veřejných filmových projekcí, divadelních představení a hudebních koncertů,
 • výroba a vydávání propagačních materiálů, plakátů, tiskovin a nosičů,
 • původní filmová a divadelní tvorba,
 • pořádání divadelních přehlídek, filmových a divadelních, festivalů,
 • pořádání seminářů, besed a tvůrčích dílen,
 • výroba a výtvarné řešení scény, rekvizit a kostýmů
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB