Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • A-Club (Astronomischer Club) 
  • A-Klub (astronomický klub) 
  •  
  • U Dráhy 11 
  • 318 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

A-Club (Astronomischer Club)

A-Club ist die Abkürzung für den astronomischen Club, der seit 1995 besteht und dessen Gründer das Observatorium und Planetarium Pilsen ist. Der A-Club vereinigt z.Z. um die 150 Mitglieder verschiedener Altersgruppen, Ausbildungen und Berufe. Die Hauptaufgabe des Clubs ist, Interessenten für Astronomie, Astronautik und andere verwandte Natur- und Technikwissenschaften zu werben und zu vereinigen. Informationen und Weiterbildung auf diesen Gebieten zu bieten und ernsthafte Interessenten ihrem Interesse und ihren Fähigkeiten nach in aktive, praktische und theoretische Tätigkeiten einzugliedern.

Im Rahmen des Wirkungsbereiches kann im Club auch ein Beratungsservice und metodische Hilfe gewährleistet werden. Zum Mitglied des A-Clubs kann jeder Interessent für Astronomie über 15 Jahre alt werden. Die Bedingung ist die Zahlung des jeweiligen Mitgliedsbeitrags für das Kalenderjahr bis zum ausgeschriebenen Datum. Behinderte Personen, Studenten, Soldaten und Rentner bezahlen einen ermäßigten Beitrag.

A-Klub (astronomický klub)

A-klub je zkratka pro astronomický klub, který existuje od roku 1995 a jeho zřizovatelem je Hvězdárna a planetárium Plzeň. A-klub v současné době sdružuje kolem 150 členů nejrůznějších věkových skupin, vzdělání a profesí. Hlavním posláním tohoto klubu je získávat a sdružovat zájemce o astronomii, kosmonautiku a další příbuzné přírodní a technické vědy. Podle možností poskytovat informace a další vzdělávání v těchto oborech. Vážné zájemce pak rovněž podle možností, jejich zájmu a schopností zapojovat do aktivní praktické i teoretické činnosti.

V rámci své působnosti lze v klubu poskytovat i poradenskou a metodickou pomoc. Členem A – klubu se může stát každý zájemce o astronomii starší 15 let. Podmínkou je zaplacení stanoveného členského příspěvku na příslušný kalendářní rok do vyhlášeného data. ZTP, studenti, vojáci ZS a důchodci mají členský příspěvek snížený.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB