Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Plzeň - TURISMUS 
  • Plzeň - TURISMUS 
  •  
  • náměstí Republiky 41 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Plzeň - TURISMUS

Plzeň – TURISMUS ist eine bezuschusste Organisation der Stadt, deren Hauptaufgabe Marketing und Managment des Reiseziels Pilsen sind. Für alle Partner nicht nur im Bereich des Tourismus ist sie ein strategischer Partner, der eine hohe Qualität der angebotenen Dienstleistungen garantiert. Zugleich betreibt sie das Touristische Informationszentrum der Stadt Pilsen und das Patton Memorial Pilsen. Sie verwaltet die Loos-Interieurs im Eigentum der Stadt Pilsen und organisiert Führungen durch selbige.

Zur Erfüllung der Ziele des Projekts Pilsen - Kulturhauptstadt Euroas 2015 arbeitet sie eng mit der gemeinnützigen Organisation Plzeň 2015 zusammen. Außerdem befasst sie sich mit der Erhebung von Daten, der Erstellung von Statistiken und strategischen Plänen im Bereich des Tourismus. Sie koordiniert und unterstützt Aktivitäten anderer Dienstleister und arbeitet mit regionalen und nationalen Instituten im Tourismusbereich zusammen. Plzeň – TURISMUS ist der wichtigste Partner bei der Umsetzung von touristischen Dienstleistungen in Pilsen und Umgebung.

Qualitätsgaranten sind Tourismus-SpezialistInnen und ein Team fachlich geschulter Führer. Für Gruppen werden folgende Dienstleistungen angeboten: Organisation von Führungen und Besichtigungen in verschiedenen Sprachen, Planung und Organisation ganztägiger oder mehrtägiger Programme, Reservierung von Eintrittskarten zu Veranstaltungen des Programms Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015 und Unterkunftsvermittlung.

Plzeň - TURISMUS

Plzeň – TURISMUS je příspěvková organizace města, jejímž hlavním úkolem je marketing a management destinace Plzeň.  Pro všechny partnery nejen z oblasti cestovního ruchu je strategickým partnerem garantujícím vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň provozuje Turistické infomační centrum města Plzně a Patton Memorial Pilsen. Spravuje a zajišťuje prohlídky Loosových interiérů v majetku města Plzně

S ohledem na plnění cílů projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Plzeň 2015. Zabývá se také sběrem dat, tvorbou statistik a strategickým plánovaním v oblasti cestovního ruchu. Koordinuje a podporuje aktivity ostatních poskytovatelů služeb v destinaci. Spolupracuje s regionálními a národními institucemi v oblasti cestovního ruchu Plzeň – TURISMUS je hlavním partnerem při zajišťování služeb v oblasti cestovního ruchu v Plzni a okolí.

Její specialisté na cestovní ruch a tým odborně proškolených průvodců jsou zárukou kvality. Pro skupiny nabízí následující služby: zajišťování průvodcovských služeb a komentovaných prohlídek v několika jazycích, návrh a zajištění celodenních či vícedenních programů, rezervace vstupenek na akce z programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a zprostředkování ubytování. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB