Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Förderverein St.-Gunther-Haus Gutwasser im Böhmerwald e.V. 
  • Podpůrný spolek Domu sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic (občanské sdružení) 
  •  
  • Falkenstr. 1 
  • 93170 Bernhardswald 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Förderverein St.-Gunther-Haus Gutwasser im Böhmerwald e.V.

Wir sind ein in Deutschland eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das St.-Gunther-Haus in Gutwasser (Dům sv. Vintíře) und die St.-Gunther-Kirche ideell und finanziell zu unterstützen. Das St.-Gunther-Haus befindet sich im Besitz der dortigen kath. Pfarrei. Es ist ein deutsch-tschechisches Begegnungshaus, das allen Gruppen und Einzelpersonen für Einkehrtage, Seminare aber auch zur Erholung offensteht. Das Haus ist Selbstversorgerhaus, auf Anforderung kann aber auch Verpflegung organisiert werden: www.gunther-haus.eu

Der Namensgeber ist der Hl. Gunther, ein Eindsiedler aus dem 11. Jahrhundert, der bis heute als Brückenbauer zwischen Deutschen und Tschechen verehrt wird und in der Nähe des Ortes am 9. Oktober 1045 verstarb. Zweimal jährlich finden in Gutwasser auch größere Gottesdienste statt: Am Sonntag nach Fronleichnam anlässlich der Fußwallfahrt aus Rinchnach und am Sonntag vor oder nach dem 9. Oktober (Pfarrpatrozinium und Fußwallfahrt aus Schüttenhofen).

Podpůrný spolek Domu sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic (občanské sdružení)

Jsme v Německu registrované obecně prospěšné občanské sdružení, které si dalo za cíl, ideově a finančně podporovat Dům sv. Vintíře a Kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic. Dům sv. Vintíře je v majetku tamější katolické farnosti. Je to česko-německý dům setkávání, který je k dispozici všem skupinám a jednotlivcům pro ubytování, konání seminářů ale také pro rekreaci. Dům neposkytuje stravování, ale na požádání může být stravování zorganizováno: www.vintir-dum.eu

Dům se jmenuje podle sv. Vintíře, poustevníka z 11. století, který je dodnes uctívaný jako stavitel mostů mezi Čechy a Němci a který zemřel nedaleko tohoto místa 9. října 1045. Dvakrát ročně se v Dobré Vodě konají také větší bohoslužby: V neděli po svátku Božího těla u příležitosti pěší poutě z Rinchnachu a v neděli před, nebo po 9. říjnu (Patrocinium a pěší pouť ze Sušice).

Fotogalerie • Fotogalerie

St.-Gunther-Haus | Dům sv. Vintíře
St.-Gunther-Haus | Dům sv. Vintíře
Dr.-Simon-Adler-Museum | Muzeum Dr. Šimona Adlera
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB