Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Rehabilitationszentrum BAZALKA, o.p.s. 
  • Centrum BAZALKA, o.p.s. 
  •  
  • U Jeslí 198 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Rehabilitationszentrum BAZALKA, o.p.s.

Das Zentrum BAZALKA bietet eine umfassende Betreuung für Kinder mit schweren Behinderungen aus Südböhmen. Die Rehabilitation erfolgt ganzheitlich, das heißt als Kombination aus sozialen Diensten, Bildung und Rehabilitation.

Centrum BAZALKA, o.p.s.

Centrum BAZALKA nabízí komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Jedná se o ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a rehabilitace.
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB