Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturzentrum St. Gangolf 
  • Kulturní centrum sv. Gangolfa 
  •  
  • Marienplatz 1 
  • 96142 Hollfeld 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Kulturzentrum St. Gangolf

Dank der engagierten Arbeit Hollfelder Künstler gibt heute eine interessante Kunstszene. Vor Jahrzehnten wurden durch Kunstausstellungen, durch Veranstaltungen der Gangolfbühne und nicht zuletzt durch das Ideenhaus wichtige Impulse für die Ansiedlung vieler Kunsthandwerker geschaffen.

Heute findet man hier eine vielfältige Auswahl an Ateliers, Galerien und Ausstellungen, deren kreative Arbeiten sich in Hollfeld widerspiegeln.

Kulturní centrum sv. Gangolfa

Díky angažované práci hollfelderských umělců existuje nyní zajímavá umělecká scéna. Před desetiletími byly vytvořeny skrze umělecké výstavy, akce na jevišti Gandolf a v neposlední řadě skrze domy nápadů důležité impulsy pro usazení mnoho uměleckých řemeslníků.
 
Dnes je možné zde najít rozmanitý výběr ateliérů, galerií a výstav, jejichž kreativní práce se odráží v Hollfeldu. 

Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB