Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schlossmühle in Jindřichův Hradec (Neuhaus) 
 • Zámecký mlýn v Jindřichově Hradci 
 •  
 • Dobrovského 1 (areál Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec) 
 • 377 01 Jindřichův Hradec 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schlossmühle in Jindřichův Hradec (Neuhaus)

Die ursprünglich gotische Mühle befindet sich auf dem Gelände des Staatlichen Schlosses in Jindřichův Hradec. Schriftliche Belege gibt es aus dem Jahr 1485. 1551 wurde sie durch Jáchym aus Hradec im Renaissance-Stil umgebaut und erweitert. In den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts wurde die Mühle mit 14 Wasserrädern ausgestattet – seitdem wird sie „Bei den Vierzehn“ genannt. Ende des 17. Jahrhunderts wurde sie auch mit barocken Giebeln versehen. Mit dem Niedergang des Müllertums in Böhmen durch die ungarische Konkurrenz wurden das Objekt und die Einrichtung der Mühle 1853 in eine sparsamere amerikanische Konstruktion umgebaut.

1888 wurde hier dank dem Grafen Černín durch František Křížík das erste Wasserkraftwerk im Vorlitauer Land errichtet, das ganze 126 Jahre lang voll funktionsfähig war. Die eigentliche Mühle verödete langsam und im letzten Jahrhundert diente sie nur noch als Speicher des Nationalbetriebs Fruta. 1999 wurde sie in einem sehr schlechten Zustand von Nationalen Denkmalinstitut in Budweis gekauft. Die Rekonstruktion wurde 2003 beendet und nun wird die Mühle von der Bürgervereinigung Neuhäuser Kulturgesellschaft zu Kulturzwecken betrieben. Das Wasserkraftwerk von Křížík ist immer noch voll funktionsfähig. Im Objekt befindet sich eine Tapisserien-Ausstellung von bedeutenden tschechischen bildenden Künstlern. In Betrieb ist auch das ursprüngliche Wasserkraftwerk von Křížík. Weiter können auch saisonale thematische Ausstellungen besichtigt werden.

Zámecký mlýn v Jindřichově Hradci

Původně gotický mlýn se nachází v areálu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Písemné zmínky o něm jsou z roku 1485, renesančně přestavěn a zvětšen byl roku 1551 Jáchymem z Hradce. V 70. letech 17. století byl vybaven 14 vodními koly – od té doby se mu říkalo "U čtrnácti". V závěru 17. století byl také opatřen barokními štíty. S úpadkem mlynářství v Čechách vlivem maďarské konkurence byl objekt a zařízení mlýna v r. 1853 přestavěn na úspornější americkou konstrukci.

V roce 1888 zde byla díky hraběti Černínovi zřízena Františkem Křižíkem první vodní elektrárna v Předlitavsku, která byla funkční plných 126 let. Samotný mlýn pak bez údržby chátral a v minulém století sloužil už jen jako sklad národního podniku Fruta. V roce 1999 jej ve velmi špatném stavu koupil Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. Rekonstrukce byla ukončena v r. 2003 a nyní jej pro kulturní účely provozuje občanské sdružení Jindřichohradecká kulturní společnost. Křižíkova vodní elektrárna je stále funkční. V objektu se nachází expozice tapiserií předních českých výtvarníků a v provozu je také původní Křižíkova vodní elektrárna, dále je možno zhlédnout sezónní tematické výstavy.
 • Öffnungszeiten:
 • Zurzeit nicht zugänglich.
 • Otevírací doba:
 • V současnosti nepřístupný.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB