Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Schloss Kynžvart

Schloss Kynžvart entstand im 16. Jh. als Befestigung. Es wurde im Stil der Renaissance gebaut. Von 1623 bis 1945 besaß das Geschlecht Metternichové das Schloss. Im 17. Jh. wurde die Befestigung unter dem Graf Philipp Emmerich zu einem Schlosssitz umgebaut. Der Umbau erfolgte im Barockstil. In 20er und 30er Jahren des 19. Jhs. wurde das Schloss wieder renoviert und zwar von dem Architekten der italienischen Abstammung Petr Nobil im Stil des Wiener Klassizismus. Das Schloss sollte dem österreichischen Staatskanzler Klement Václav Lothar Jan Nepomuk, einer bedeutenden Persönlichkeit der europäischen Politik des 19 Jhs., dienen. Das Schloss wird von dem englischen Naturpark umgegeben. Die Fläche des Parks beträgt 300 ha. Im Park befinden sich 10 kleine Seen und viele Bauten und Denkmäler, die eine sehenswerte Einheit bilden. Die Besichtigung umfasst: Haupttreppe, Arbeitszimmer des Kanzlers, Richards Bibliothek, den Grünen Salon, Billardsaal, Große Empfangshalle, Esszimmer, Rauchsaal, Musiksaal, Flur im Orientalstil, Rüstkammer, Karel Huss Exposition, Oratorium und Schlosskapelle, Schlossbibliothek und Raritätenkabinett.

Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart vznikl v 16. století jako renesanční tvrz. Od roku 1623 do roku 1945 byl ve vlastnictví rodu Metternichů. V 17. století byla tvrz za hraběte Philippa Emmericha přebudována na zámecké sídlo v barokním slohu. Ve 20. a 30. letech 19. století byl zámek přestavěn architektem italského původu Petrem Nobilem ve stylu vídeňského klasicismu, aby sloužil rakouskému státnímu kancléři Klementu Václavu Lotharu Janu Nepomukovi, významné osobnosti evropské politiky 19. století. Zámek je obklopen anglickým přírodním parkem o rozloze 300 ha. V parku se nachází 10 rybníků a mnoho drobnějších slohových staveb a památníků, vytvářejících pozoruhodný celek. Prohlídková trasa zahrnuje: Hlavní schodiště, Kancléřovu pracovnu, Richardovu knihovnu, Zelený salón, Kulečníkový sál, Velký přijímací sál, Zámeckou jídelnu, Kuřácký salón, Hudební salón, Orientální chodbu, Zámeckou zbrojnici, Expozici Karla Hussa, Oratoř a zámeckou kapli, Zámeckou knihovnu a Kabinet kuriozit.
  • Öffnungszeiten:
  • April, Oktober Sa,So,Feiertage: 09.00-12.00 12.30-16.00 Uhr Mai - Juni Di-So,Feiertage: 09.00-12.00 12.30-16.00 Uhr Juli - August Di-So: 09.00-12.00 13.00-17.00 Uhr September Di-So: 09.00-12.00 12.30-16.00 Uhr
  • Otevírací doba:
  • duben, říjen So,Ne,svátky: 09.00-12.00 12.30-16.00 hodin květen - červen Út-Ne,svátky: 09.00-12.00 12.30-16.00 hodin červenec - srpen Út-Ne: 09.00-12.00 13.00-17.00 hodin září Út-Ne: 09.00-12.00 12.30-16.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB