Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Westböhmisches Museum in Pilsen - Hauptgebäude 
 • Západočeské muzeum v Plzni - hlavní budova 
 •  
 • Kopeckého sady 357/2 
 • 301 00 Plzeň 3 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Romana Němečková
 •  
 • Tel. +420 378 370 111
 • Mobil +420 603 286 993
 • Fax +420 377 236 541; +420 378 370 113
 • eMail info@zcm.cz
 • Internet http://www.zcm.cz

Info • Info

Westböhmisches Museum in Pilsen - Hauptgebäude

Das Westböhmische Museum in Pilsen wurde 1878 gegründet. Das heutige Museumsgebäude wurde in den Jahren 1897 - 1900 nach den Plänen des Architekten Josef Škorpil erbaut. Es ist ein repräsentatives Gebäude im Stil der Neurenaissance. An der Ausstattung der Interieurs beteiligte sich eine ganze Reihe von prominenten tschechischen Künstlern.

Bestandteil des Museums ist eine für Besucher sehr attraktive Ausstellung, die "Städtische Rüstkammer" genannt wird. Sie ist die größte erhaltene Rüstkammer in Europa. Die Sammlung umfasst Feuerwaffen und Rüstungen aus der Zeit des 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Die an Büchern reiche Museums-Bibliothek beherbergt über 90.000 Bücher, u.a. auch kunstwissenschaftliche, ethnografische und naturwissenschaftliche Fachliteratur. Sie umfasst außerdem Titel aus den Bereichen Heraldik, Numismatik, Archäologie, tschechische Geschichte und Weltgeschichte.

Der Vorlesungssaal ist ein Ort unvergesslicher Begegnungen zu verschiedenen Anlässen - Konzerten, Besprechungen, Vorlesungen, Promotionen oder Trauungszeremonien. Dank der Verbindung der Audio-Technik mit dem Data-Projektor und Visualisier (Kamera-Aufnahme von Gegenständen) wird er ebenfalls für Konferenzen, Seminare und Firmenpräsentationen genutzt.

Die Sammlungen des Museums lassen sich in folgende Fachbereiche unterteilen:

 • Völkerkunde - dokumentiert die Bevölkerungsentwicklung auf dem Lande der Pilsner Region
 • Neue Geschichte - beinhaltet Materialien und Exponate aus dem 19. und 20. Jahrhundert
 • Botanik - Sammlungen von Pflanzen aus der Region Westböhmen
 • Bibliothek - ihr Fundus umfasst vor allem Fachliteratur
 • Zoologie - Skelette vor allem von Vögeln und Säugetieren, entomologische Sammlung usw.
 • Paläontologie - den größten Teil der Sammlung bilden Fossilien aus dem Paläozoikum
 • Mittelalter - die Themenbereiche sind unterteilt in: Mittelalterliche Archäologie, Numismatik, Waffensammlung, Karten-, Pläne und Grafiken
 • Kunstgewerbemuseum - spezialisiert auf Gebrauchskunst: Verschiedene Sammlungen zur Antike, zur orientalischen Kunst, zu Porzellan, Glas, Grafik und Bildern, Holzschnitt und Möbel

Západočeské muzeum v Plzni - hlavní budova

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Současná muzejní budova byla postavena v letech 1897-1900 podle návrhu arch. Josefa Škorpila. Jedná se o reprezentativní stavbu v novorenesančním slohu. Na výzdobě interiérů se podílela celá řada předních českých umělců.

Součástí muzea je návštěvnicky velmi atraktivní expozice nazvaná Plzeňská městská zbrojnice, která je největší dochovanou historickou zbrojnicí v Evropě. Sbírka obsahuje palné zbraně a zbroj od konce 14. do poloviny 17. století. Bohatá muzejní knihovna obsahuje přes 90 tisíc svazků a zahrnuje odbornou literaturu uměnovědnou, etnografickou a přírodovědnou. Dále obsahuje tituly z oblasti heraldiky, numismatiky, archeologie, světových i českých dějin.

Zdejší přednáškový sál je místem nezapomenutelných setkání při rozličných příležitostech - koncertech, besedách, přednáškách, promocích či svatebních obřadech. Díky dokonalému propojení audiotechniky s dataprojektorem a vizualizérem (kamerové snímání předmětů) je rovněž využíván pro konference, semináře a prezentace různých firem.

Sbírky muzea můžeme rozdělit do následujících oborových skupin:

 • Národopis - dokumentuje vývoj vesnických obyvatel na Plzeňsku
 • Novější dějiny - obsahuje materiály a exponáty z období 19. a 20. století
 • Botanika - sbírky rostlin ze západočeského regionu
 • Knihovna - její fond zahrnuje především odbornou literaturu
 • Zoologice - kosterní materiál hlavně ptáků a savců, entomologická sbírka atd.
 • Paleontologie - největší část sbírky tvoří fosílie z paleozoika
 • Středověk - sbírkový fond je členěn do těchto podfondů: fond středověké archeologie, fond numizmatiky, fond zbraní a fond map, plánů a grafiky
 • Uměleckoprůmyslové muzeum - specializuje se na užité umění: Sbírky: antika, orientální umění, porcelán, sklo, grafika a obrazy, dřevořezby a nábytek
 • Öffnungszeiten:
 • Di-So: 10.00-18.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 1,60 / erm. 0,8 / Familieneintritt 3,20
 • Otevírací doba:
 • Út-Ne: 10.00-18.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 80,-

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 2 von 2

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,189 Sek. | Speicherverbrauch: 4,15 MB / 4,39 MB