Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Tempel Museum Etsdorf

Museum:
Schaulager der GLYPTOTHEK ETSDORF OBERPFALZ
Ständige Ausstellung:
- Glyptothek Etsdorf Oberpfalz - Vorgeschichte/Realisierung
- 2500 Jahre Demokratie
- Aphaia Tempel von Ägina
- Glyptothek, München
- Tempelfotos von Berthold Steinhilber
- Bunte Götter von Vinzenz Brinkmann
- 3D Animationen von Hinz und Franz
- König Otto, ein Bayer in Griechenland
- Pantheon, Sulzbach
- Ruhmeshalle/Bavaria, München
- Walhalla, Regensburg
- Außergewöhnliche Tempeldarstellungen
- Bayrisch/griechische Begegnungsstätte
- Sonderausstellungen
- Kulturelle Veranstaltungen
 
Museumskonzept:
Warum klassische Griechische Architektur heute?
"In diese Erforschung spielt unsere Sehnsucht hinein, mehr über die Formen und Kräfte zu erfahren, die die zu einer längst vergangenen Zeit gehörenden Gebäude gestalteten, aber auch unsere Sorgen und Hoffnungen darüber, wie sich Gebäude, Städte, Landschaften auf die physische und gesellschaftliche Qualität unseres Lebens auswirken. Die griechische Architektur hat uns nicht nur wunderbare Monumente hinterlassen, sie zeugt auch von Kreativität, Intelligenz und der menschlichen Fähigkeit, die Welt in einer Ordnung zu erdenken und zu erbauen. In dieser Hinsicht steht das Studium der antiken griechischen Architektur in Zusammenhang mit Heuristik und Politik im weitesten Sinne des Wortes; ihre längst vergangene Geschichte kann ein wesentliches Werkzeug in einer Werkstatt des neuen Denkens in unserer Zeit sein. Das Studium dieses Gebietes ist deshalb so aufregend, weil der Parthenon tatsächlich unser Zeitgenosse ist." - Alexander Tzonis, Prolog in
"Klassische griechische Architektur - Die Konstruktion der Moderne".
 
Museumsträger:
Verein der Freunde der Glyptothek Etsdorf e.V.

Muzeum chrámové architektury Etsdorf

Muzeum:
Výstavní prostor GLYPTOTÉKY ETSDORF HORNÍ FALC
Stálá výstava:
- Glyptotéka Etsdorf Horní Falc - Historie vzniku/Realizace
- 2500 let demokracie
- Chrám Aphaia na ostrově Aigina
- Glyptotéka, Mnichov
- Fotografie chrámu od Bertholda Steinhilbera
- Barevní Bohové od Vinzenze Brinkmanna 
- 3D-animace od Hinze a Franze
- Král Otto, Bavor v Řecku
- Panteon, Sulzbach
- Hala slávy/Bavaria, Mnichov 
- Walhalla Řezno 
- Neobvyklá zpodobení chrámu
- Místo bavorsko-řeckého setkávání
- Zvláštní výstavy
- Kulturní akce 

Koncepce muzea:
Proč klasická řecká architektura v dnešní době? "Do tohoto zkoumání nás vede naše touha, dozvědět se více o formách a silách, které utvářely budovu, patřící do doby dávno minulé, ale také naše naděje a starosti, jak se projeví budovy, města, krajiny na fyzické a společenské kvalitě našeho života. Řecká architektura nám nezanechala jen nádherné monumenty, ale svědčí také o kreativitě, inteligenci a lidské schopnosti vymyslet a postavit okolní svět tak, aby měl řád. V tomto ohledu má studium antické řecké architektury souvislost s heuristikou, a politikou v nejširším slova smyslu. Její dávno uplynulé dějiny mohou být podstatným nástrojem v dílně nového myšlení v naší době. Studium této oblasti je proto tak vzrušující, protože Parthenon je skutečně naším současníkem."
- Alexander Tzonis, prolog k dílu "Klasická řecká architektura - konstrukce moderny".

Provozovatel muzea:
Spolek přátel Glyptotéky Etsdorf, registrovaný spolek 
 • Öffnungszeiten:
 • Seit 18.09.2010:
  Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.
  Anfang November bis Ende April nur nach Vereinbarung.
 • Eintrittspreis in €: Siehe Homepage
 • Otevírací doba:
 • Od 18.09.2010:
  Od úterý do neděle od 10 do 17 hodin a dle domluvy.
  Od začátku listopadu do konce dubna jen po vzájemné domluvě.
 • Vstupné v Kč: Viz homepage
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB