Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Teichmühle in Steinwiesen 
 • Rybniční mlýn ve Steinwiesen 
 •  
 •  
 • 96349 Steinwiesen 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Teichmühle in Steinwiesen

Die im Jahr 1507 erstmals erwähnte Teichmühle ist die letzte von einst über 150 wassergetriebenen Schneidmühlen (Sägemühlen) im Frankenwald, die heute noch in Betrieb ist und zugleich als nichtstaatliches Museum der Öffentlichkeit zugänglich ist. Bei einer Besichtigung werden durch sachkundige Führer der Betriebslablauf an einem Schneidtag sowie die Wohnverhältnisse des Schneidmüllers gezeigt und erklärt. 

Immerhin konnte zur Blütezeit dieser Schneidmühlen ein Drittel der Bevölkerung des Landkreises Kronach von ihnen leben. Ein bedeutender Wirtschaftszweig, der nicht in Vergessenheit geraten darf. Ein noch funktionierendes technisches Schaudenkmal, das seinesgleichen sucht. Aus einer Zeit, in der es noch gar keine Industrie gab. Mühlen waren die ersten "Maschinen"der Menschheit.

Die Teichmühle Steinwiesen ist ein lebendiges Zeugnis früherer Zeiten, ein beliebtes Ausflugsziel und ein bedeutendes Denkmal. Sie steht für die schöpferische Kraft der Menschen im rauhen Frankenwald. Die Teichmühle Steinwiesen und die Exponate im Außenbereich sind ein Symbol der Heimat. Immerhin hat der Frankenwald eine fast 900-jährige Mühlentradition aufzuweisen.

Rybniční mlýn ve Steinwiesen

Rybniční mlýn, poprvé zmiňován v roce 1507, je posledním ze 150 vodou poháněných řezných mlýnů (pilových mlýnů) ve Franckém lese, který je dnes ještě v provozu a který je zároveň jako nestátní muzeum přístupný veřejnosti. Při prohlídce odborný průvodce ukáže a vysvětlí provozní průběh jednoho pilového dne, jakož i bytové poměry pilového mlynáře.

V době rozkvětu těchto pilových mlýnů mohla z nich žít přinejmenším třetina obyvatel zemského okresu Kronach. Významné hospodářské odvětví, které nesmí upadnout v zapomenutí. Ještě stále fungující technický památník k obdivování, který nemá sobě rovného. Z doby, kdy ještě neexistoval žádný průmysl. Mlýny byly prvními "stroji" lidstva. 

Rybniční mlýn Steinwiesen je živým svědectvím dřívějších časů, oblíbeným výletním cílem a významným památníkem. Je symbolem tvůrčí síly člověka v drsném Franckém lese. Rybniční mlýn Steinwiesen a exponáty v exteriéru jsou symbolem domova. Vždyť Francký les se může prokázat téměř 900-letou mlýnskou tradicí. 
 • Öffnungszeiten:
 • Mai bis einschl. Oktober
  jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr
  Gruppen nur nach rechtzeitiger Voranmeldung während der ganzen Woche.
 • Eintrittspreis in €: Erwchsene (einzeln) 2,00 / Erwachsene (in Gruppen ab 10 Personen) 1,50 / Kinder 0,50
 • Otevírací doba:
 • Od května až do října včetně
  každou neděli od 14 do 17 hodin
  Skupiny jen po včasném předchozím ohlášení během celého týdne. 
 • Vstupné v Kč: Dospělí (jednotlivě) cca. 54,- / dospělí (ve skupinách od 10 osob) 40,- / děti 13,50
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB