Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Oberpfälzer Fischereimuseum 
 • Hornofalcké rybářské museum 
 •  
 • Regensburger Str. 6 
 • 95643 Tirschenreuth 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Oberpfälzer Fischereimuseum

In der nördlichen Oberpfalz, im "Stiftland", spielt die Teichwirtschaft schon seit mittelalterlicher Zeit eine bedeutende Rolle. Im 1993 eröffneten Fischereimuseum werden die Gewässer der Region als Lebensräume dargestellt: Anhand von vier großen Aquarien und mittels Techniken der historischen Teichwirtschaft sowie Flußfischerei. Die Entwicklung dieses alten Berufszweigs bis in die neuere Zeit wird vermittelt. Die Geschichte des Angelns im Zusammenhang mit der Sehnsucht des modernen Menschen nach Natur und notwendig gewordenem Naturschutz ist ein weiteres Thema der Ausstellung. Historische Geräte, Szenarien, Modelle, Zeichnungen und Texte verdeutlichen geschichtliche Veränderungen und aktuelle Probleme. Der Besuch des Fischereimuseums läßt sich gut mit Wanderungen in der Teichlandschaft rund um Tirschenreuth verbinden.

Hornofalcké rybářské museum

V severním Horním Falcku hraje rybníkářství již od středověku významnou roli. V rybářském museu, otevřeném v roce 1993 jsou vodní plochy znázorněny jako životní prostory pomocí čtyř velkých akvárií a prostřednictvím technik historického rybníkářství jakož i říčního rybaření. Je ukázán vývoj tohoto starého odvětví zaměstnání až do novější doby. Dějiny rybaření v souvislosti s touhou moderního člověka po přírodě a po ochraně přírody, která se stala nutností, je dalším tématem výstavy. Historické přístroje, scénáře, modely, kresby a texty ozřejmují historické změny a aktuální problémy. Návštěva rybářského musea se nechá dobře spojit s procházkami po krajině s rybníky kolem Tirschenreuthu.
 • Öffnungszeiten:
 • Di.-So. 11.00-17.00
 • Otevírací doba:
 • Út.- Ne. 11:00 - 17:00 hod.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,191 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB