Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kreismuseum Walderbach 
 • Oblastní muzeum Walderbach 
 •  
 • Kirchstraße 5 
 • 93194 Walderbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kreismuseum Walderbach

Das volkskundliche Museum des Landkreises Cham ist im ehemaligen Zisterzienserkloster Walderbach im Regental eingerichtet. Ziel des Museums ist die anschauliche Darstellung von Kultur und Lebensweise der Region während der vergangenen 200 Jahre. Die Abteilungen zur Alltagsgeschichte befinden sich in elf Räumen. Die Themen reichen von der Geschichte des Klosters, dem Leben in Walderbach um 1900, über Küche und Haushalt, Flachsverarbeitung, Weberei, Blaudruck u.v.a. Als Spezialsammlung sind die Erinnerungsstücke aus dem Nachlass des Kirchenmusikers Franz Xaver Witt zu nennen.

Ein eigener Raum ist der Darstellung der künstlichen Erdhöhlen ("Schrazellöcher") in der Region gewidmet. Das Kreismuseum Walderbach zeigt jährlich mehrere zusätzliche Sonderausstellungen. Außerdem bietet der Festsaal ein passendes Ambiente für die hier stattfindende Konzertreihe (Prospekte anfordern unter Tel. 09971/78218). Neben dem Museum und dem Kloster empfiehlt sich ein Besuch der Pfarrkirche Walderbach. Führungen (Museum, Festsaal, Kirche) für Gruppen mit Frau Schedl, Kath. Pfarramt Walderbach, Tel. 09464/1491, vereinbaren.

Oblastní muzeum Walderbach

Národopisné muzeum kraje Chamu je umístěno v bývalém cisteriánském klášteře Walderbach v údolí Řezné. Cílem muzea je názorné představení kultury a způsobu života v regionu během uplynulých 200 let. Jednotlivá oddělení k historii všedního dne jsou rozdělena do 11 prostor. Témata sahají od historie kláštera, života ve Walderbachu kolem roku 1900, přes kuchyni a domácnost, až ke zpracování lnu, tkalcovství, modrotisku, atd. Zvláštní sbírku tvoří vzpomínkové předměty z pozůstalosti chrámového hudebníka Franze Xavera Witta.

Vlastní prostor je věnován umělým zemním jeskyním v regionu. Oblastní muzeum Walderbach navíc každoročně uspořádává několik speciálních výstav. Kromě toho je zdejší slavnostní sál vhodným prostředím pro konání řady koncertů (prospekty lze vyžádat na tel. č. 09971/78218). Vedle muzea a kláštera lze doporučit i návštěvu farního kostela ve Walderbachu. Návštěvy skupin (v muzeu, slavnostním sále, v kostele) je možno předem domluvit s paní Schedl, Katol. farní úřad Walderbach, tel. 09464/1491.
 • Öffnungszeiten:
 • Samstag, Sonn- und Feiertage 14-17 Uhr
 • Otevírací doba:
 • sobota, neděle, svátky 14-17 h

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB