Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Stiftlandmuseum Waldsassen 
 • Nadační muzeum Waldsassen 
 •  
 • Museumstraße 1 
 • 95652 Waldsassen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Stiftlandmuseum Waldsassen

Das Stiftlandmuseum, das regionale Schwerpunktmuseum des Stiftlands in Trägerschaft der Stadt Waldsassen, umfasst 54 ständige Abteilungen. Das Museum öffnete 1975 erstmals im alten Rathaus seine Pforten und erlangte bald eine beachtliche, regionale Bedeutung. Dies hatte zur Folge, dass das Museum mehrfach vergrößert und erweitert werden musste. Von 1992 bis 1995 erfolgte die bauliche Sanierung des alten Rathauses, verbunden mit der völligen Neugestaltung der Sammlungen.

Seit 1997 präsentiert sich das Museum in neuer Form.

Schwerpunktthemen sind:
 • Stadt- und Regionalgeschichte,
 • das Handwerk,
 • die Chodauer Heimatstube,
 • Bodenschätze und Industrie,
 • Wohnen und Möbel,
 • Zeugnisse der Volksfrömmigkeit,
 • Arbeiten im Haus, Hof und Wald,
 • Rundgang durch das Dorf,
 • Flur- und Kleindenkmäler,
 • Kommunbrauwesen.

Zusätzlich werden jährliche Sonderausstellungen gezeigt, die bisher große Beachtung fanden.

Neue Sonderausstellung ab dem 15. April 2011 bis 6. Januar 2012. (geöffnet vom 15. April bis 06. Januar 2012)


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

 Für Gruppen ab 5 Personen kann gerne einen Besichtigungstermin vereinbart werden. Besichtigungsdauer: ca. 1 1/2 Stunden

Nadační muzeum Waldsassen

Nadační muzeum, regionální centrální muzeum nadace města Waldsassen, zahrnuje 54 stálých expozic. Muzeum bylo nejprve otevřeno ve staré radnici a získalo si brzy značný regionální význam. To mělo za následek, že muzeum muselo být několikrát zvětšováno a rozšiřováno. Od roku 1992 do roku 1995 proběhla stavební sanace staré radnice, spojená s celkovým novým uspořádáním sbírek.

Od roku 1997 se muzeum prezentuje v nové podobě.

Stěžejní témata jsou:
 • historie města a regionální dějiny,
 • řemesla,
 • Chodská jizba,
 • nerostné bohatství a průmysl,
 • bydlení a nábytek,
 • svědectví o zbožnosti lidu,
 • práce v domě, na statku a v lese,
 • procházka vesnicí,
 • hala a malé pamětihodnosti,
 • komunální pivovarnictví.

Dále jsou ještě organizovány každoročně zvláštní výstavy, které zatím vždy měly velký ohlas.


Česko-německé místo setkávání

Pro skupiny od 5 osob mohou být uspořádány prohlídky, trvání prohlídky cca 1 a ½ hodiny.Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB