Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Stadtmuseum Milevsko 
 • Milevské muzeum 
 •  
 • Klášter 563 
 • 399 01 Milevsko 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Stadtmuseum Milevsko

Das Museum der Stadt Milevsko ist im Kloster Milevsko im Gebäude der Prälatur untergebracht. Das Museum umfasst Ausstellungen der Geschichte und Ethnographie der Stadt Milevsko, völkerkundliche Sitten und Gebräuche in Milevsko, die bauhistorische Entwicklung des Klosters und archäologische Funde. Im Erdgeschoss ist eine archäologische Exposition installiert, die sich den Anfängen des Klosters und der Stadt widmet. Hier sind Beispiele der zeitgenössischen Keramikkunst, ein gotisches Messbuch aus dem 14. Jahrhundert, ein Bildnis des Klostergründers Georg aus Milevsko und ein Papiermodel des Klostergeländes.

In den oberen fünf Sälen befindet sich eine Ausstellung der jüngeren Geschichte ab dem 16. Jahrhundert bis zu der Zeit um 1950. Im ersten Saal ist z.B. die Böhmische Bibel zu sehen, die 1506 in Venedig gedruckt wurde, weiter ein Altarbild des hl. Ägidius oder eine Zündkanonenkugel aus dem Dreißigjährigen Krieg. Im zweiten Saal sind in Ständen, die einen barocken Markt darstellen, Proben von Waren der damaligen Handwerker, eine Wachspfanne, ein Scharfrichterschwert und ein Gesetzesbuch aus dem Jahr 1564. Im dritten Saal ist ein kleiner Salon im sog. zweiten Rokokostil eingerichtet und im vierten Saal können sich die Besucher einen Teil der Waffensammlung ansehen – interessant ist vor allem die Kollektion der bosnischen Handscharen. Im letzten Saal ist eine regionale Ausstellung zum Thema Militarismus im 20. Jahrhundert. Im Erdgeschoss ist eine barocke Turmuhr aus der Klosterbasilika. Unterm Dach befindet sich eine völkerkundliche Ausstellung.

Milevské muzeum

Milevské muzeum sídlí v klášteře Milevsko v budově prelatury. Muzeum obsahuje expozice historie a etnografie Milevska, národopisné obyčeje na Milevsku, stavebně historický vývoj kláštera a archeologické nálezy. V přízemí je umístěna archeologická expozice, věnovaná počátkům kláštera a města. Jsou zde ukázky dobové keramiky, gotický misál z konce 14. století, vyobrazení zakladatele kláštera Jiřího z Milevska a papírový model areálu kláštera.

V horních pěti sálech je instalována expozice mladších dějin od 16. století až do doby kolem roku 1950. V prvním sále stojí za vidění například česká bible, vytištěná v Benátkách roku 1506, oltářní obraz sv. Jiljí, nebo zápalná dělová koule z dob třicetileté války. Ve druhém sále je ve stáncích improvizovaného barokního tržiště ukázka zboží tehdejších řemeslníků, voskařská pánev, popravčí meč a zákoník z roku 1564. Ve třetím sále je nainstalován salonek ve stylu tzv. druhého rokoka a ve čtvrtém sále si může návštěvník prohlédnout část sbírky zbraní - zajímavá je zejména kolekce bosenských handžárů. V posledním sále je nainstalována regionální expozice militarismu ve 20. století. Dole v přízemí jsou umístěny barokní věžní hodiny z klášterní baziliky. V podkroví se nachází expozice národopisu.
 • Öffnungszeiten:
 • März - Dezember Di-So: 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr Januar, Februar - geschlossen.
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.35 - 0.70
 • Otevírací doba:
 • březen - prosinec Út-Ne: 09.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin leden, únor - zavřeno.
 • Vstupné v Kč: 10 - 20,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB