Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Mechanische Weihnachtskrippe von Sušice 
 • Sušický mechanický betlém 
 •  
 • náměstí Svobody 40 
 • 342 01 Sušice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Mechanische Weihnachtskrippe von Sušice

Die mechanische Weihnachtskrippe von Sušice entstand innerhalb von 10 Monaten im Jahr 2004 (Januar - Oktober). Die Schöpfer dieses Werkes sind die Holzschnitzer Karel Tittl aus Horská Kvilda und Pavel Svoboda aus Sušice. Ziel dieses Projekts war, innerhalb eines Jahres eine der größten mechanischen Weihnachtskrippen in Tschechien mit der dominanten Darstellung der altertümlichen Stadt Sušice zu schaffen. Das Werk stellt auch das Leben, die traditionellen Handwerkskünste aus der Region Sušice und die bekannte Baudenkmäler des Böhmerwalds vor. Die Weihnachtskrippe besteht aus sechs imaginären Stockwerken. Im höchsten Stockwerk ragt z. B. die mittelalterliche Burg Kašperk empor, weiter noch der Berg Svatobor mit seinem Aussichtsturm, die gotische Kirche des Heiligen Nikolaus in Kašperské Hory und das charakteristische Böhmerwalder Glockengestell. Im darunter liegenden Stockwerk dominiert die größte tschechische Burgruine Rabí, daneben schürfen die Kumpel Gold und nicht weit davon findet ein echtes Dorfschlachtfest statt. Die dritte Reihe erinnert an die Historie der Glas- und Holzindustrie im Böhmerwald, mit den berühmten Kanälen zum Flößen von Holz. Die vierte Reihe zeigt die Stadt Sušice mit dem goldführenden Fluß Otava, die Goldwäscher, die Wallfahrtskapelle des Schutzengels, das historische Rathaus und die weiteren wertvollen Baudenkmäler. In den unteren Etagen dominiert das heilige Haus mit der Weihnachtskrippe in der Mitte und an den Seiten befinden sich die weltberühmte Zündholzfabrik und das Sägewerk für die Holzverarbeitung. Die Größe der gesamten Weihnachtskrippe: Länge 5,5 m, Tiefe 3,5 m, Höhe 2,8 m. Die Fläche des Gesamtwerkes: über 16 qm. Die Weihnachtskrippe enthält ca. 140 bewegliche und 160 feste Figuren und 35 Darstellungen. Die eigentliche Weihnachtskrippe enthält ca. 30 Figuren mit einer Größe um 30 cm , die sich in der Mitte der untersten Reihe in der Darstellung des Böhmerwalds und der Stadt Sušice befinden. Einige der Objekte bewegen sich, z.B. Mühlenräder, Flöße, Glocken, Uhren, Brunnen. Die Wasserbehälter und Pumpen drehen Wasserräder bei der Mühle und beim Hammerwerk. Die meisten Gebäude sind beleuchtet. Die Konstruktion der Weihnachtskrippe ist aus Kiefernholz, die Häuser und Figuren sind aus Lindenholz geschnitzt und die Landschaft wurde mittels Polystyren und Modellermaterialien geformt.

Sušický mechanický betlém

Sušický mechanický betlém vznikl během 10 měsíců roku 2004 (leden – říjen). Autory díla jsou řezbáři Karel Tittl z Horské Kvildy a Pavel Svoboda ze Sušice. Cílem tohoto projektu bylo během jednoho roku vytvořit jeden z největších mechanických betlémů v ČR s dominantním znázorněním starobylého města Sušice. Dílo zachycuje také život, starobylá tradiční řemesla z regionu Sušicka a známé šumavské památky. Betlém se skládá z šesti pomyslných poschodí. V nejvyšším patře se např. tyčí středověký hrad Kašperk, Svatobor, s typickou rozhlednou, gotický kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách a charakteristická šumavská zvonička. V nižším patře dominuje nejrozsáhlejší česká zříceni hradu Rabí, vedle kutají horníci v šachtě zlato a opodál ožila nefalšovaná vesnická zabíjačka. Třetí řada připomíná historii šumavského sklářství a dřevařství, s proslavenými kanály na plavení poražených kmenů. Čtvrtá řada reprezentuje Sušici, se zlatonosnou Otavou, rýžovníky zlata, poutní kaplí Anděla Strážce, historickou radnicí a další vzácné památky. Dolním poschodím vévodí svatá chaloupka s jesličkami uprostřed a po stranách leží světově známá sirkárna a pila na zpracování dřeva. Velikost betlému je: délka 5,5 m, hloubka 3,5 m a výška 2,8 m. Rozloha celého díla je přes 16 m2. Betlém obsahuje zhruba 140 pohyblivých a 160 pevných figur a 35 objektů. Vlastní jesličky obsahují asi 30 postav ve velikosti kolem 30 cm a jsou umístěny uprostřed nejnižší řady v modelu sušického a šumavského prostředí. Pohybuje se také několik objektů (mlýnská kola, vory, zvony, hodiny, studna…). Nádrže s vodou a čerpadly roztáčí vodní kola u mlýnu, hamru a katru. Velká část budov je osvětlena. Konstrukce betlému je vytvořena z borovice, domy a figurky jsou vyřezány z lipového dřeva a krajina je dotvořena s pomocí polystyrénu a modelářských materiálů.
 • Öffnungszeiten:
 • Geöffnet vom 1.01.2005 - 31.12.2005 Die Weihnachtskrippe ist in folgenden Stundenintervalen zugänglich: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • 01.01.2005 - 31.12.2005 Betlém je přístupný v těchto hodinových intervalech: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 hodin.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB