Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Internationales Keramik-Museum Weiden - Zweigmuseum der Neuen Sammlung München 
 • Mezinárodní muzeum keramiky Weiden - Pobočka Nové sbírky Mnichov 
 •  
 • Luitpoldstraße 25 
 • 92637 Weiden 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Internationales Keramik-Museum Weiden - Zweigmuseum der Neuen Sammlung München

8000 Jahre Keramik von prähistorischer Zeit bis heute, vom Vorderen Orient bis Südamerika, vom „Weissen Gold“ aus China bis zum Geschirrdesign der modernen Porzellanindustrie- in einem der schönsten Barockbauten der Oberpfalz: Das Internationale Keramik-Museum ist ein Ort der Vielfalt und Internationalität, des Brückenschlags zwischen den Kulturen.

In mehrjährigem Turnus alternierend, stellen sich hier unter Federführung der Neuen Sammlung – The International Design Museum Munich – alle bayerischen Staatsmuseen mit Keramikbeständen vor. Dazu gehören etwa die Archäologische Staatssammlung und das Staatliche Museum für Völkerkunde, aber auch derzeit nicht vertretende Häuser wie das Bayerische Nationalmuseum, die Staatlichen Antikensammlungen und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Als einziges staatliches Zweigmuseum in Bayern verfügt Weiden zudem auch über eigene Bestände von hoher Qualität: die Donation Seltmann mit chinesischem Porzellan der Qing- Dynastie. Jeder der hier gezeigten Sammlungen bildet eine in sich geschlossene Einheit, deren besondere Thematik nur im Internationalen Keramik-Museum anzutreffen ist.

Epochen und Kontinente übergreifend, entsteht ein einzigartiges, lebendiges und breit gefächertes Gesamtbild jener Kulturtechnik – der Herstellung von Keramik -, die die Menschen seit Urzeiten bis heute begleitet. In Ergänzung dazu veranschaulichen prägnante Beispiele der in Weiden ansässigen Unternehmen Bauscher und Seltmann die Spannweite der lokalen Produktion von alltäglichem Gebrauchsgeschirr bis zu Kleinskulpturen nach Entwurf von Künstlerin wie Ernst Barlach. Wechselnde Sonderausstellungen zu verschiedensten Themen der Keramik ergänzen die Museumspräsentationen. Das Internationale Keramik-Museum wurde im April 1990 im sog. Waldsassener Kasten, einer eigens zu diesem Zweck vorbildhaft sanierten barocken Klosteranlage, in Weiden eröffnet. Die Neue Sammlung entwickelte für ihr Zweigmuseum ein neuartiges Konzept, das inhaltlich auf die spezifische Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Region reagiert und organisatorisch die reichen Schätze der Staatlichen Bayerischen Museen einbindet. Das Museum wird somit nicht nur organisatorisch, sondern inhaltlich gleichermaßen durch die Stadt und den Freistaat getragen.

Weitere Informationen in Deutsch und Englisch finden Sie auf der Homepage!


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

„Highlights der Weltkeramik – Schnuppern in die Welt der Keramik“
Rund 8000 Jahre Keramikgeschichte aus den unterschiedlichsten Kontinenten und Epochen, von der Irdenware bis zum Porzellan, wird an ausgewählten Spitzenwerken aus vier bayerischen Staatsmuseen erlebbar. Auf Anfrage ist auch eine Führung durch die jeweilige Sonderausstellung möglich oder die Auswahl thematischer Schwerpunkte: Porzellan oder Keramik der Antike.

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren - Teilnahme und Eintritt frei! Gruppengröße maximal: 25 Erwachsene / Jugendliche, Leitung: Stefanie Dietz M.A., Örtliche Leiterin des Museums.

„ Kinder im Museum“ - Unterwegs in Raum und Zeit Erlebnisführung und Museumswerkstatt. Von der Keilschrift zum Laborgeschirr, vom Gladiatorenbecher zum Kakaokännchen.

5 € pro Teilnehmer einschl. Eintritt und Materialgeld. Gruppengröße: maximal 25 Kinder (ab 6 Jahren). Leitung: Irene Fritz, Kunstpädagogin, Kulturwerkstatt Kalmreuth

Beide Programme können kombiniert werden. Bei großen Gruppen können Alternativprogramme vereinbart werden. Rechtzeitige Anmeldungen erforderlich, mindestens 2 Wochen vor dem Wunschtermin. 

Ein Kooperationsprojekt des Internationalen Keramik-Museums Weiden mit der Kulturwerkstatt Kalmreuth. Weitere Angebote und Information zu „Kinder im Museum“ hier.

Mezinárodní muzeum keramiky Weiden - Pobočka Nové sbírky Mnichov

8000 let keramiky od dob prehistorických až dodnes, od Předního Orientu k Jižní Americe, od "bílého zlata" z Číny k desginu nádobí moderního porcelánového průmyslu v jedné z nejkrsánějších barokních staveb Horní Falce: Mezinárodní muzeum kermiky je místem rozmanitosti a mezinárodnosti, mostem mezi kulturami.

Po mnoho let zde pod vedením Nové sbírky - The Internation Design Museum Munich - opakovaně představují všechna bavorská státní muzea své sbírky keramiky. Mimo jiné Archeologická státní sbírka a Státní národopisné muzeum, ale také svého času nezastoupené domy, jako Bavorské národní muzeum, Státní antické sbírky a Státní muzeum egyptského umění. Jako jediné bavorské muzeum s pobočkou se Weiden pyšní také sbírkami vysoké kvality: Seltmannova donace čínského porcelánu dynastie Qing. Každá z vystavených sbírek tvoří ucelenou jednotu, jejíž výjimečná tematika je k vidění pouze v Mezinárodním muzeu keramiky.

Překračuje epochy a kontinenty, vzniká jedinečný, živý a široce členitý obraz kulturní techniky - výroby keramiky - která člověka doprovází od dob pravěku až dodnes. Pregnantní příklady podniků Bauscher a Seltmann se sídlem ve Weidenu dokazují rozpětí lokální produkce od nádobí každodenní potřeby až k malým soškám navrženým umělci jako je např. Ernst Barlach. Střídající se mimořádné výstavy na různá témata keramiky doplňují muzejní prezentce. Mezinárodní muzeum keramiky bylo otevřeno v dubnu 1990 v tzv. Waldsassenské komoře, přímo za tímto účelem příkladně zrekonstruované části kláštera ve Weidenu. Nová sbírka vyvinula pro svoji pobočku nový koncept, který reaguje z hlediska obsahu na specifické kulturní a hospodářské dějiny regionu a organizačně zapojuje bohaté poklady státních bavorských muzeí. Muzeum je tak nejen organizačně, ale také obsahově řízeno stejnou měrou městem jako Svobodným státem.

Další informace v němčině a angličtině najdete na internetových stránkcáh!


Česko-německé místo setkávání


„Nejlepší světová keramika – k seznámením se světem keramiky“
Přibližně 8000 let historie keramiky z různých světadílů a dob, od kameniny k porcelánu, můžete vidět na vybraných špičkových výrobcích keramiky ze čtyř bavorských státních muzeí. V případě zájmu je možná prohlídka výstavy i s průvodcem nebo výběr tematického hlavního zájmu: porcelán nebo keramika antiky.

Prohlídka pro dospělé a mládež od 16 let. Účast a vstup jsou zdarma! Vedení: Stefanie Dietz M.A., vedoucí místní pobočky muzea

„Děti v muzeu“ - na cestě časem a prostorem

Prohlídka a dílna. Od klínového písma až k laboratornímu nádobí, od pohárů gladiátorů až ke kakaové konvičce.

Cca 125,- Kč vstup za účastníka, včetně ceny použitého materiálu. Vedení: Irene Fritz, učitelka umění, výtvarnice kulturní dílny Kalmreuth.

Oba programy se dají kombinovat. Počet účastníků je omezen. Při velkých skupinách je možné dohodnout alternativní program. Prosíme o včasný kontak, aspoň 2 týdny předem.

Kooperační projekt mezinárodního muzea Weiden s Kulturní dílnou Kalmreuth. Další nabídky a informace zde.
 • Öffnungszeiten:
 • Dienstag bis Sonntag: 10.00 - 12.30 und 14.00 - 16.30
  Montags und an Feiertagen geschlossen.


 • Eintrittspreis in €: Ab dem 01.07.2014 kostet es Eintritt: 4 /3 ermäßigt; Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder/Jugendliche 7-18 Jahre: 2
 • Otevírací doba:
 • Úterý až neděle: 10.00 - 12.30 a 14.00 - 16.30
  V pondělí a o svátcích zavřeno.

 • Vstupné v Kč: Od 1. 7. 2014: cca 112,- / 84,- zlevněné; děti do 6 let zdarma, děti /mládež 7-18 let: cca 56,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,33 MB