Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Keramikmuseum im Schloss Obernzell 
 • Muzeum keramiky na zámku Obernzell 
 •  
 • Schloßplatz 1 
 • 94130 Obernzell 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Keramikmuseum im Schloss Obernzell

Das Keramikmuseum im ehemals fürstbischöflichen Schloss Obernzell bei Passau - am Ufer der Donau gelegen - gibt mit zwölfhundert Objekten einen Einblick in die Geschichte der Keramik von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart. 

Der Schwerpunkt liegt auf der handwerklich hergestellten Keramik, vornehmlich aus Niederbayern, das im Bereich der Gefäßkeramik im 18. und 19. Jahrhundert führend in Altbayern war.

Das Museum bietet darüber hinaus einen Überblick über keramische Techniken, Herstellungsvorgänge und Verwendungen und führt bis zu Industrieproduktion und zeitgenössischer Keramik.

Zu den besonderen Themen gehören die europaweit bedeutende und jahrhundertelange Schwarzgeschirrproduktion in Obernzell, die handwerkliche Fayenceherstellung in Dießen am Ammersee, Steinzeug aus Bayern und Irdenware aus Niederbayern sowie Nymphenburger Porzellan, nachdem zu Beginn des 19. Jahrhunderts in diesem Schloß ein Zweigwerk der Nymphenburger Manufaktur eingerichtet werden sollte.

Besonders beliebt bei den Besuchern sind solche Gefäße, die im Laufe der Benutzung Schäden erlitten haben und von Wanderhandwerkern kunstvoll mit Draht und Blech wieder repariert wurden - ein Zeugnis der Sparsamkeit früherer Zeiten.

Muzeum keramiky na zámku Obernzell

Muzeum keramiky v bývalém knížecím biskupském zámku Obernzell u Pasova - ležícím na břehu řeky Dunaje - umožňuje díky dvanácti stům objektům nahlédnout do historie keramiky od mladší doby kamenné až do současnosti. 

Hlavní pozornost je směřována na ručně vyráběnou keramiku, zejména z Dolního Bavorska, které v oblasti keramických nádob v 18. a 19. století zaujímalo vedoucí postavení ve Starém Bavorsku. 

Muzeum poskytuje kromě toho také přehled o technikách výroby keramiky, výrobních postupech a použití až po průmyslovou výrobu a současnou keramiku.

Mezi speciální témata patří celoevropsky významná a dlouhá staletí trvající výroba černého nádobí v Obernzellu, řemeslná výroba fajánse v Dießenu u Ammersee, kameninové výrobky z Bavorska, hliněné výrobky v Dolního Bavorska a porcelán z Nymphenburgu, podle něhož byl na začátku 19. století v tomto zámku zřízen pobočný závod Nymphenburské manufaktury.

Mimořádně oblíbené jsou u návštěvníků takové nádoby, které v průběhu užívání utrpěly nějakou újmu a byly pocestnými řemeslníky umělecky opět opraveny s pomocí drátu a plechu - svědectví šetrnosti dřívějších časů.
 • Öffnungszeiten:
 • 01. April  bis 06. Januar jeweils  Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr
 • Eintrittspreis in €: Eintritt frei
 • Otevírací doba:
 • 1. dubna až 6. ledna vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin
 • Vstupné v Kč: Vstup volný
Rendert Time: 0,157 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB