Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kleines Museum des Goldenen Steigs in Vimperk 
 • Minimuzeum Zlaté stezky 
 •  
 • Náměstí Svobody 8 
 • 385 01 Vimperk 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kleines Museum des Goldenen Steigs in Vimperk

Der Goldene Steig gehörte zu den bedeutendsten mittelalterlichen Handelsstrassen des Mitteleuropas. Es handelte sich um ein Handelswegsystem, das seit dem Frühmittelalter Passau mit den böhmischen Ländern verband und auf dem vor allem Salz aus dem Salzkammergut nach Norden strömte. Den Namen Goldener Steig benutzte man seit Anfang des 16. Jahrhunderts und er sollte die Ertragshöhe des blühenden Handels ausdrücken. Von Passau nach Böhmen transportierte man weiter kostbare Stoffe, Waffen, Gewürze, Wein und Südfrüchte und umgekehrt vor allem Getreide, Malz, Hopfen, Butter, Käse, Bier und den bekannten Prachatitzer Brantwein. Das Systém des Goldenen Steiges hat sich um Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Am Höhepunkt seines Bestehens hat er aus drei Hauptzweigen bestanden, die man nach den Zielstädten in Böhmen benannt hat. Der älteste und bedeutendste Prachatitzer Zweig ist schon seit Anfang des 11. Jahrhunderts bekannt, der Winterberger Zweig ist um die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts enstanden. Unter Kaiser Karl IV. wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts der jüngste Bergreichensteiner Zweig gegründet. In der Blütezeit der mittelalterlichen Handelswege im 14. bis 16. Jahrhundert gehörte der Goldene Steig zu den meist benutzten Verkehrsverbindungen im Mitteleuropa. Die Hussitenkriege haben den Verkehr am Steig unterbrochen, aber der Goldene Steig gewann während des 15. Jahrhundert seine frühere Bedeutung zurück und er erlebte dann im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft der Rosenberger seine berühmteste Zeit. Der Dreissigjährige Krieg versetzte dem Verkehr am Goldenen Steig den grössten Schlag. Danach konnten die Habsburger das Monopol ihres aus Linz nach Budweis eingefühten Salzes durchsetzen und die Bedeutung des Passauer Salzes und des Goldenen Steiges ist damit rapide gesunken. Am Anfang des 18. Jahrhunderts ist dann der Verkehr am Goldenen Steig allmählich erloschen. Der Begriff "Goldener Steig" hat aber im Bewusstsein der Leute im Böhmerwald und in den benachtbarten tschechischen und deutschen Gebieten überdauert und ist zum historischen Phänomen geworden, das die gemeinsame Vergangenheit der Tschechen und der Deutschen symbolisiert hat. Die vierzigjährige kommunistische Diktatur hat dieses Bewusstsein an der tschechischen Seite deutlich geschwächt, aber es wurde nach der Jahre 1989 erneuert und im Zeichen des Goldenen Steiges finden wieder viele in die Zukunft gerichtete deutsch-tschechische Veranstaltungen und Initiativen statt. Während der Prachatitzer und der Bergreichensteiner Zweig schon eine Dauerexpositionen im Prachatitzer Museum, im Stadtmuseum Wallern und in der Burg Karlsberg haben, ist dies beim Winterberger Zweig bisher noch nicht der Fall. Das ändert sich jetzt mit der Eröffnung der neuen Exposition in den Räumen des rekonstruierten Hauses Nr. 8 am Marktplatz in Winterberg. Diese Exposition soll die Besucher in Wort und Bild und mit Hilfe der dreidimensionalen Exponate und attraktiver Modelle mit dem Winterberger Zweig des Goldenen Steiges bekanntmachrn, der als der einzige bis heute benutzt wird und auf dessen Route die einzige Strassenverbindung der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland über das Zentralmassiv des Böhmerwaldes führt. Der Besucher erfährt stufenweise, was der Goldene Steig eigentlich war, wie die Geschichte auf seinen Routen verlief, wo und wie man das Salz gefördert hat, was man sich unter den Begriffen "Säumer", "Säumerkarawanen" oder "Saumpferde" vorstellen soll. Er stellt fest, durch welche Ortschaften der Winterberger Zweig des Goldenen Steiges geführt hat, und er macht mit den bewegten Ereignissen bekannt, die sich rund um diesen Zweig abgespielt haben. Er zeigt historiche Dokumente, Karten und alte Abbildungen der Säumer und der Raubüberfälle am Steig, er geht die ganze Route des Winterberger Zweiges an Farbphotos durch und zeigt sie auch aus der Luft. Er sieht auch die gegenwärtigen Überreste des Goldenen Steiges im Terrain und er macht sich mit drei grossen Abschnitten dieser Überreste bekannt, den sog. "Systemen", die man intensiv erforscht und wo man viele der hier ausgestellten interessanten Funde aus der ruhmvollen Zeit des Goldenen Steiges gefunden hat. Die Exposition wurde mit Texten der interessanten historischen Dokumente und mit zwei attraktiven Modellen ergänzt.

Minimuzeum Zlaté stezky

Zlatá stezka patřila k nejvýznamnějším středověkým obchodním komunikacím střední Evropy. Jednalo se o systém obchodních cest, které od raného středověku spojovaly Pasov s českými zeměmi a po nichž proudila na sever především sůl ze Solnohradska. Jméno Zlatá stezka je známé od počátku 16. století a mělo vyjadřovat výnosnost kvetoucího obchodu, který kromě soli přinášel do Čech také vzácné látky a zbraně, koření, jižní vína a ovoce, a opačným směrem vyvážel především obilí, jiné potravinářské produkty a známou prachatickou pálenku. Systém Zlaté stezky se vyvíjel po staletí a ve své konečné podobě se skládal ze tří hlavních větví, které se nazývaly podle cílových měst v Čechách. Nejstarší a nejvýznamnější prachatická větev je známá již od počátku 11. století, vimperská větev vznikla na přelomu 13. a 14. století a nejmladší kašperskohorskou větev dal založit v polovině 14. století císař Karel IV. Ve vrcholné době středověkých obchodních cest od 14. století do 16. století patřila Zlatá stezka k nejfrekventovanějším středoevropským spojnicím. Husitské války provoz na stezce na čas přerušily, ale během 15. století získala Zlatá stezka postupně svůj předešlý význam a v 16. století za vlády Rožmberků prožila své nejslavnější období. Velkou ránu zasadila Zlatá stezce třicetiletá válka. Po jejím skončení prosadili Habsburkové monopol své soli, dovážené z Lince do Českých Budějovic, a význam pasovské soli a Zlaté stezky tím silně poklesl. Do počátku 18. století obchod na Zlaté stezce pozvolna vyhasl. Pojem Zlatá stezka však v povědomí obyvatel Šumavy a přilehlých českých i německých oblastí přetrval a stal se historickým fenoménem, který symbolizoval společnou minulost Čechů a Němců. Čtyřicet let komunistické diktatury toto povědomí na české straně značně oslabilo, ale po roce 1989 se začíná obnovovat a Zlatá stezka znovu stojí u zrodu mnoha česko-německých akcí a iniciativ, zaměřených i do budoucna. Zatímco prachatická a kašperskohorská větev již mají své stálé expozice v Prachatickém muzeu, ve Volarském muzeu a na hradě Kašperk, vimperská větev takovou expozici zatím neměla. To se nyní mění otevřením nové expozice v prostorách zrekonstruovaného domu čp. 8 na vimperském náměstí Svobody. Tato expozice má slovem i obrazem i s pomocí trojrozměrných exponátů a atraktivních modelů seznámit návštěvníky s vimperskou větví Zlaté stezky, která jako jediná zůstala dodnes v provozu a po jejíž trase přibližně vede jediná silniční spojnice České republiky a Německa přes centrální masív Šumavy. Návštěvník se postupně dozví, co to Zlatá stezka vlastně byla, jak po jejích trasách kráčela historie, kde a jak se dolovala sůl, co to byli soumaři, soumarské karavany a soumarští koně, zjistí kterými místy procházela vimperská větev Zlaté stezky a seznámí se s pohnutými událostmi, které se na ní a kolem ní odehrály. Prohlédne si historické dokumenty, mapy a stará vyobrazení soumarů i loupežných přepadení kupeckých karavan, na barevných fotografiích projde celou trasu vimperské větve po zemi a spatří ji i ze vzduchu, uvidí i současné pozůstatky Zlaté stezky v terénu. Podrobně se seznámí s třemi velkými úseky těchto pozůstatků, tzv. "systémy" (Kubohuťským mezi Arnoštkou a Kubovou Hutí, a Žlíbským mezi Horní Vltavící a Strážným, a systémem na Obecním vrchu u Strážného), které byly intenzivně zkoumány a na nichž se nalezla řada zde vystavených zajímavých nálezů z dob slávy Zlaté stezky (podkovy, kování, třmeny, kovové součásti zbraní atd.). Expozice je doplněna texty zajímavých historických dokumentů (soumarský řád z roku 1538 a výpověď zajatého pachatele loupežného přepadení na Zlaté stezce z doby kolem roku 1410) a dvěma atraktivními modely. První znázorňuje tažení vojska vimperských pánů Kaplířů ze Sulevic pod hradem Kunžvartem do Pasovska v roce 1458 a druhý vojenské polní opevnění Kořenný z doby napoleonských válek.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo–Fr: 09.00-17.00 Uhr Sa–So: 09.00-16.00 Uhr Der Besuch ist notwendig am Touristinfozentrum Vimperk voraus vereinbaren.
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.30 - 0.70
 • Otevírací doba:
 • Po–Pá: 09.00-17.00 hodin So–Ne: 09.00-16.00 hodin Návštěvu je nutno dohodnout předem na Turistickém informačním středisku Vimperk.
 • Vstupné v Kč: 10 - 20,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,32 MB