Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Karthaus-Prüll 
 • Kartuziánský dům - Prüll 
 •  
 • Ludwig-Thoma-Str. 14 
 • 93051 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Karthaus-Prüll

In der ehemaligen "Rasura" der Kartause Prüll wurde im Auftrag des Bezirks Oberpfalz das Museum eingerichtet, das sich in einer Kartäuserzelle am großen Kreuzgang befindet. Es läßt 1000 Jahre Geschichte des Ordens der "Kartäuser" und der Bautätigkeiten am Kloster lebendig werden. Die durchgeführte Bauforschung und archäologische Grabung untersuchten eine Zelle der Kartäuser. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in dieser Zelle ausgestellt und geben damit erstmals einen genauen Einblick in die Arbeit der Bauforschung. Hier wird 1000 Jahre Geschichte auf wenigen Metern erlebbar. Neben Rekonstruktionsversuchen der romanischen Kirche und Aufmaßen werden keramische Votivbilder gezeigt, die ein Kartäusermönch in dieser Zelle erstellt hat. Damit soll auch ein Beitrag geleistet werden, den Denkmalschutz in der Öffentlichkeit verständlicher zu machen. Außerdem wird versucht, den ursprünglichen Zustand der Kartäuserzelle mit ihrem Garten anschaulich zu machen.

Kartuziánský dům - Prüll

V bývalé "razuře" kartuziánského domu bylo zařízeno muzeum, které se nachází v klášterní světnici u velké křížové chodby. K zřízení tohoto muzea daly pokyn krajské úřady Horní Pfalce. Před vašima očima ožijí tisícileté dějiny řádu kartuziánů a jejich stavební činnost na klášteře. V jedné klášterní světnici byl proveden stavební výzkum a archeologické vykopávky. Výsledky těchto prací jsou vystaveny v této místnosti, aby návštěvníci získali přehledné informace o výzkumné činnosti. Na několika metrech se seznámíte s tisíciletou historií. Vedle pokusů zrekonstruovat románský kostel a přídavků na opracování jsou představeny votivní obrazy, které zhotovil kartuziánský mnich v této klášterní cele. Toto by mělo přispět k lepšímu porozumění dějin a k přiblížení tohoto pámátníku veřejnosti. Mimojiné jsme se pokusili zachovat co nejvěrněji původní stav kartuziánské světnice se zahradou.
 • Öffnungszeiten:
 • Geöffnet: Mai bis Oktober, Samstag und Sonntag von 10.30 - 17.00 Uhr. Führungen: Turnusführungen jeden 1. und 3. Sonntag um 11.00 Uhr. Sonderführungen nach Vereinbarung.
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene 2,50 € - Ermäßigt 1,50 € - Führung: Erwachsene 3,50 € - Ermäßigt 2,50 €
 • Otevírací doba:
 • otevřeno: od květena až do října, soboty a neděle od 10.30 - 17.00 hod. prohlídky: turnusové prohlídky každou 1. a 3. neděli od 11.00 hod. nebo po dohodě
 • Vstupné v Kč:
Rendert Time: 0,221 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB